Τι είναι το Be Positive; Η Κίνηση Θετικής Δράσης “Be Positive” είναι μια πρόσκληση – πρόκληση να γίνουμε θετικοί, στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις δράσεις μας! Πρόκειται για μια εθελοντική δράση της ψυχολόγου Ελισάβετ Γεωργίου, που πραγματοποιείται στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Be YourSelf, προσφέρεται με δωρεάν συμμετοχή και αποτελεί μια έμπρακτη αντίδραση στην απαισιοδοξία.

http://www.be-yourself.gr/

Join us and be the first to know when new Meetups are scheduled
Log in with Facebook to find out
By creating a Meetup account, you agree to the Terms of Service

Welcome! Be Positive

Recent Meetups

What's new

 

Create your own Meetup Group

Get started Learn more
Katie

I'm surprised by the level of growth I've seen since becoming an organizer, it's given me more confidence in my abilities.

Katie, started NYC ICO

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy