addressalign-toparrow-leftarrow-rightbackbellblockcalendarcameraccwcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-small-downchevron-small-leftchevron-small-rightchevron-small-upchevron-upcircle-with-checkcircle-with-crosscircle-with-pluscontroller-playcrossdots-three-verticaleditemptyheartexporteye-with-lineeyefacebookfolderfullheartglobegmailgooglegroupshelp-with-circleimageimagesinstagramFill 1light-bulblinklocation-pinm-swarmSearchmailmessagesminusmoremuplabelShape 3 + Rectangle 1ShapeoutlookpersonJoin Group on CardStartprice-ribbonprintShapeShapeShapeShapeImported LayersImported LayersImported Layersshieldstartickettrashtriangle-downtriangle-uptwitteruserwarningyahoo

Introduksjonskurs i virksomhetsarkitektu­r

Henger bedriften din med i en stadig mer digitalisert og omskiftelig verden? På dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan innføre virksomhetsarkitektur i din bedrift, en praksis som har fokus på virksomhetsprosessene og hvordan digitale løsninger kan støtte disse på en optimal måte. Begrenset antall plasser!

Selskaper internasjonalt og i Norge blir stadig mer oppmerksom på sin virksomhetsarkitektur og hvordan den må designes.

DnD Trøndelag ved faggruppene for IT-arkitektur og Prosess og endringsledelse setter nå opp introduksjonskurs i virksomhetsarkitektur med Roar Engen. Roar jobber til daglig som leder for virksomhetsarkitektur i Helse Sør-Øst RHF og
Han sitter i styret i Dataforeningens faggruppe Helse og IKT, Nasjonal IKT's Fagforum Arkitektur og Helsedirektoratets Fag- og Arkitekturutvalg

Formålet med kurset er å introdusere deltageren i hva virksomhetsarkitektur omfatter, hvordan arkitekturmetodikk kan bidra til bedre resultater for virksomheten, bedre planlegging og innføring av IT-løsninger, samt en oppdatering i hvilke prosesser og verktøy som er tilgjengelig og kan benyttes. Kurset retter seg mot ledere, beslutningstagere og andre som er involvert i virksomhetsutvikling, strategi, prosessutvikling, løsningsdesign, standardisering og systemimplementeringer.

En virksomhetsarkitektur er en beskrivelse av hvordan en virksomhet er bygd opp og strukturert. Den omfatter både forretningsarkitektur (mål, prosesser, organisasjon og mennesker), arkitektur for informasjonssystemer (applikasjoner/tjenester og data/informasjon) og teknologiarkitektur (infrastruktur, maskinvare, nettverk). I tillegg inngår informasjonssikkerhet og integrasjon i alle disse arkitekturdomenene.

Kurset gir en introduksjon til virksomhetsarkitektur herunder sentrale rammever, metoder og begreper innfor området, og tar utgangspunkt i rammeverket "The OpenGroup Architechtural Framework - TOGAF" for å utvikle og operasjonalisere virksomhetsarkitektur i alle typer selskap og virksomheter.

Gjennom deltagelse på kurset bygger du viktig kompetanse og samtidig får du mulighet til å bygge nettverk med andre som har interesse for fagområdet.

Deltakeravgift:

DnD-medlem kr 4.000,- eks.mva.
Ordinær deltaker kr 5.700,- eks.mva.

Earlybird: 7. august (500 kr rabatt)

All påmelding gjøres på https://www.dataforeningen.no/paamelding-og-praktisk-info.321458.no.html

Join or login to comment.

1 went

People in this
Meetup are also in:

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy