Faggruppen Virksomhetsprosesser og endringsledelse (Dataforeningen Trøndelag) har fokus på de endringene som må skje for at virksomheten skal få optimal gevinst av IT, og for at IT skal støtte virksomhetens strategi. En ny IT-løsning gir ikke automatisk gevinst i seg selv. Menneskene og de ulike rollene i virksomheten må samhandle slik at virksomhetsmålet nås. IT-løsningen skal støtte denne samhandlingen. Det organisatoriske og mellommenneskelige endringsarbeidet er ofte en større utfordring enn å finne/utvikle den tekniske løsningen. Stikkord for hva faggruppen fokuserer på:

• Virksomhetsmodellering og -utvikling
• Prosessanalyse og -forbedring
• Endringsledelse: Å lede organisasjonen og menneskene i en endringsprosess
• Involvering
• Kunnskapsdeling og erfaringsutveksling
• Implementering i organisasjonen
• Målstyring
• Program- og porteføljestyring
• Prosjektledelse
• Gevinstrealisering
• Ressurs- og kompetansestyring

Join us and be the first to know when new Meetups are scheduled
Log in with Facebook to find out
By creating a Meetup account, you agree to the Terms of Service

Recent Meetups

What's new

 
Founded Feb 11, 2014

People in this
Meetup are also in:

Create your own Meetup Group

Get started Learn more
Henry

I decided to start Reno Motorcycle Riders Group because I wanted to be part of a group of people who enjoyed my passion... I was excited and nervous. Our group has grown by leaps and bounds. I never thought it would be this big.

Henry, started Reno Motorcycle Riders

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy