หาเงินล้านแบบ Passive Income ด้วย IT รอบ 1


หากคุณเป็นคนนึงที่อยากมีความมั่นคงทางการเงิน แต่ทำงานมานานหลายปีแต่เงินเดือนก็ยังได้ไม่ถึงหลักแสน และอยากหารายได้จากความรู้ที่ได้เรียนมาอย่างแสนยากเย็น มาใช้สร้างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้าน Programming, Online Marketing, Computer Network, IT Security เชื่อหรือไม่ว่าความรู้เหล่านี้สามารถ สร้างได้รายให้กับคุณได้มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ และสำคัญที่สุด ไม่ต้องตื่นไปทำงานตอนเช้า มีอิสระภาพสามารถใช้ชีวิตแบบอิสระหลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วได้

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับใคร

1. IT Labor (Programmer, Graphic Design, Network Engineer และใครก็ตามที่ใช้คอมเป็นเครื่องมือทำงาน) ที่มีความรู้มากแต่เงินเดือนยังไม่ถึงแสน
2. ผู้ที่สนใจด้าน IT แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มหารายได้ยังไง
3. ผู้ที่มีเงินลงทุนแต่ยังไม่รู้จะนำเงินไปลงทุนทำอะไรดี
4. นักเรียนนักศึกษาด้าน IT ที่อยากเป็นเจ้าของธุระกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง
5. คนที่อยากมีรายได้ และ เวลาอิสระเป็นของตนเอง
6. คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วแต่น้ำยังไม่เต็มแก้ว
7. คนที่อยากหารายได้เยอะๆอย่างมีศักดิ์ศรีใช้ความรู้ที่ตนเองเรียนมา

สิ่งที่คุณจะได้ทราบ
1. วิธีหารายได้หลักล้านโดยใช้ความรู้ด้าน IT โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
2. เทคนิควิธีการหารายได้บนโลก Online ที่คุณอาจะไม่เคยรู้
3. วิธีการหารายได้ แบบ Passive Income ที่หยุดทำแล้วมีรายได้
4. วิธีการรวยหลักล้านโดยลงทุนแค่หลักหมื่น
5. อันดับความผิดพลาดในชีวิตทีทำให้ชีวิตคุณไม่ไปไหน
6. ทำไมคนไทยถึงจน แล้วคนจีนส่วนใหญ่จึงรวย จากประสบการณ์คนจีนตัวเป็นๆ
7. อยากรวยกว่าคนรวยต้องทำยังไง
8. สิ่งสำคัญมากๆที่มหาลัยไม่ได้สอน
9. ทำไมคนทำงาน IT ไม่ได้ฉลาดที่สุด
10. เคล็ดลับหากรายได้ Active Income เพื่อเปลี่ยนเป็น Passive Income

ประวัติวิทยากร 


ผู้ก่อตั้งบริษัท CITEC Evolution จำกัด

- ผู้ก่อตั้ง  CITEC เมื่อปี 2545 ชุมชนผู้สนใจทางด้าน Computer Security ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ปี คศ. 2001
- หารายได้หลักล้านก่อนอายุ 30
- มีธุระกิจที่มีหยุดทำแล้วมีรายได้ หลายทาง
- ได้รับเชิญบรรยายจากหน่วยงานต่างๆ

ผลงานผ่านสื่อต่างๆ

·  แขกรับเชิญพิเศษให้ความรู้ด้าน IT Security รายการข่าวสามมิติสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
·  แขกรับเชิญพิเศษให้ความรู้ด้าน IT Security รายการวิจารณ์ส่งเดช GMM One
·  แขกรับเชิญพิเศษให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ Young Whitehat Hacker Camp ช่อง T-News
·  ได้รับการตีพิมพ์ชวประวัติลงหนังสือพิมพ์ Telecom Journal

ประวัติการบรรยาย

  วิทยkกรรอบพิเศษด้านป้องการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ ให้กับตัวแทนผู้เข้าอบรมจาก 26 หน่วยดังต่อไปนี้

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
3. กองบัญชาการกองทัพไทย
4. กองทัพเรือ
5. กองทัพบก
6. กองทัพอากาศ
7. กรมราชองครักษ์
8. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
9. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
10. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
11. กระทรวงยุติธรรม
12. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
13. ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (กรมการทหารสื่อสาร)
14. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
15. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
16. ตำรวจภูธรภาค 4
17. ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
18. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ กระทรวงยุติธรรม
19. กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
20. กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
21. ทีโอที จำกัด (มหาชน)
22. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)
23. กรมสรรพากร
24. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
25. กระทรวงกลาโหม
26. กองบังคับการตำรวจนครบาล

·  วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง Introduction to Ethical Hacking ให้กับหน่วยงานเอกชนต่างๆ
·  วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง Mastering In Exploitation ให้กับหน่วยงานเอกชนต่างๆ
·  วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง Offensive Security by Backtracks OS กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
·  วิทยากรพิเศษให้กับ สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ Cyber Security Research
·  อาจารย์พิเศษด้านคอมพิวเตอร์และ computer security ม.ธรรมศาสตร์,ม.หอการค้าไทย
·  วิทยากรพิเศษด้าน computer security  ณ. ม.ขอนแก่น ม.พระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง, ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.ราชภัฏจันทรเกษม, ม.เกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ราชภัฏพระนคร, ราชภัฏสวนดุสิต, ม.เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น, Barcamp Bangkok ครั้งที่ 2,3
·  หัวหน้าจัดอบรมด้าน ​E-commerce ณ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงานเขียนหนังสือ

  ผู้ร่วมเขียนหนังสือ Born to Be วิศวคอม
ผลงานสำคัญอื่นๆ

·  ผู้ริเริ่มโครงการอบรมด้าน ​Malware Analysis ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆในไทย
·  ผู้ริเริ่มผลิตรายการ IT Securty Show เจ้าแรกในประเทศไทยในนาม ZeroDay
·  มีผู้ติดตามกว่าแสนคน https://www.facebook.com/zeroday.tv
·  ผู้ริเริ่มก่อตั้งการประชุมกลุ่ม Hacker อิสระครั้งแรกในเมืองไทยในนาม CITEC-CON
·  ผู้ริเริ่มและอำนวยการค่ายยุวชน ​Whitehat Hacker ครั้งแรกในเมืองไทย YWHC (Young Whitehat Hacker Camp)
·  ผู้ริเริ่มค่าย Junior Programmer Camp ณ. ม. พระจอมเกล้าธนบุรี
·  หัวหน้าจากทีม CITEC เข้าร่วมการแข่งขัน International Cyber Defense Workshop ปี 2011 และ2012 จัดโดยมหาวิทยาลัย Carnegie Melon สหรัฐอเมริกา
·  หัวหน้าทีมจัดการสัมนาด้าน Computer Security CITEC-CON ครั้งที่ 1,2 และ 3 งาน The Hacker Secret ครั้งที่ 1 และ 2
·  หัวหน้าทีมผู้ออกแบบระบบการแข่งขันด้าน Computer Security ณ.สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบังปี 2009 และ 2010
·  Leader Organizer and Trainer for all Computer Security at CITEC

รางวัลเกียรติคุณ

·  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำรุ่น CS02 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
·  รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ทุนเพชรพระจอม
·  รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
·  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับจังหวัด
·  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันด้าน ​Computer Graphic ระดับจังหวัด
·  รางวัลชมเชย โครงการวิทยาศาสาตร์ระดับมัธยมสองปีซ้อน
·  รางวัลจริยธรรมดีเด่น

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 490 บาท มาที่  ธนาคาร กรุงไทย (ชื่อ บัญชี Wuttipong C.)  หมายเลข[masked]

2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนที่นี้ http://goo.gl/3db7RN

3. กดลงทะเบียน (RSVP) ใน Event นี้ที่ขวาบน

Join or login to comment.

 • Claus C.

  Hi can I attend this event if I can not speak Thai?

  October 19, 2013

  • Citec E.

   Yes you can, we may switch to Eng version

   October 20, 2013

 • Asaha R.

  In this crouse I have a new idea to make money.Some things that I never knew

  October 20, 2013

 • Vivat R.

  กสิกร xxx-x-x0135-1 = 490b 19.37 ครับ

  1 · October 18, 2013

  • Vivat R.

   ทันปะคับ

   October 18, 2013

  • Vivat R.

   รบกวนยืนยันด้วยครับ

   October 19, 2013

 • Bom B.

  จากธนาคารกรุงศรี เวลา 16:11 18/10/13 จากเลขบัชชี xxx9023 เข้าบัชชี[masked] จำนวนเงิน 490 ฿

  1 · October 18, 2013

  • Citec E.

   ส่ง Email ยืนยันเข้าร่วมงานผ่านทาง­­ Email ไปให้แล้วครับ

   October 18, 2013

 • Sara

  โอนเงินกรุงไทยและลงทะเบียนรอบแรกแล้ว รบกวน confirm ด้วยค่ะ

  October 18, 2013

  • Citec E.

   ส่ง Email ยืนยันเข้าร่วมงานผ่านทาง­­ Email ไปให้แล้วครับ

   October 18, 2013

 • Citec E.

  เหลืออีก 3 ที่นั่งเท่านั้นแล้ว

  October 18, 2013

 • A former member
  A former member

  โอนไปแล้วนะครับ
  จำนวนเงิน : 490-.
  เวลา : 18/10/2013 [14:19:54]

  October 18, 2013

  • A former member
   A former member

   โอนผ่านทาง kbanking ครับ

   October 18, 2013

  • Citec E.

   ส่ง Email ยืนยันเข้าร่วมงานผ่านทาง­ Email ไปให้แล้วครับ

   October 18, 2013

 • weerasak

  ผมโอนเงินไปบัญชี บจ.ซีโร่เดย์อ่ะครับ
  โอนไปที่บัญชี[masked]
  โอนที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม จำนวนเงิน 490-.

  October 18, 2013

  • Citec E.

   ส่ง Email ยืนยันเข้าร่วมงานผ่านทาง­ Email ไปให้แล้วครับ

   October 18, 2013

 • Jaray

  โอนเงิน[masked] แล้วครับ รบกวนตรวจสอบและสำรองที่นั่งด้วยครับ

  October 18, 2013

  • Citec E.

   ส่ง Email ยืนยันเข้าร่วมงานผ่านทาง­ Email ไปให้แล้วครับ

   October 18, 2013

 • weerasak

  โอนไปผิดบัญชีอ่ะครับ ตอนโอนโทรถามเลขบัญชี แต่ไม่มีคนรับ นึกว่าเป็นบัยชีเดียวกับสั่ง Beaglebone เป็นไรมัียครับ

  October 18, 2013

  • Citec E.

   ไม่เป็นไรครับ อิงหลักฐานตอนแนบสมัครมา ก็ถือว่าเรียบร้อยครับ

   October 18, 2013

 • Citec E.

  เหลืออีก 5 ที่นั่งนะครับ

  October 18, 2013

 • Tawipark Nero P.

  ขอโทษนะครับ รบกวนตอบหน่อย ผมต้องเลือก หาเงินล้านด้วย IT #2 (ภาคปฏิบัติ) ใช่ใหมครับ งงว่าหัวข้อในหน้านี้คือ หาเงินล้านแบบ Passive Income ด้วย IT รอบ 1 แต่ให้เลือก #2 ยังไงแน่ครับ รบกวนด้วยครับ

  October 18, 2013

  • Citec E.

   ภาคปฏิบัติยังไม่เปิดครับ­เปิดแต่ภาคแรกแต่มีหลายรอ­บ

   October 18, 2013

  • Tawipark Nero P.

   ได้รับแล้วครับผม ขอบคุณครับ พบกันพรุ่งนี้ครับผม ^ ^

   October 18, 2013

 • Bug-Tokk S.

  ยืนยัน และ โอนเงินแล้วครับ จาก BBL 490.- เวลา16.41 Rembrandt Hotel Sukhumvit

  October 17, 2013

  • Bug-Tokk S.

   มีรายชื่อ รอบแรกแสดงให้เห็นหรือเปล­่าครับ กลัวว่่าจะลงผิดรอบ.

   October 18, 2013

  • Citec E.

   ส่ง Email ยืนยันกลับไปให้แล้วครับ

   October 18, 2013

 • Pairot

  ยืนยัน และ โอนเงินแล้วครับ จาก KBANK 490 บาท วันที่ 18/10/2013 เวลา 09:26 และกรอกข้อมูลด้านบนแล้วครับ และลงทะเบียน (RSVP) รบกวนช่วยตรวจสอบและยืนยันด้วยครับ ขอบคุณมาก

  October 18, 2013

  • Citec E.

   ส่ง Email ยืนยันกลับไปให้แล้วครับ

   October 18, 2013

 • Pairot

  ยืนยัน และ โอนเงินแล้วครับ จาก KBANK เวลา 09:26 และกรอกข้อมูลด้านบนแล้วครับ และลงทะเบียน (RSVP) รบกวนช่วยตรวจสอบและยืนยันด้วยครับ ขอบคุณมาก

  October 18, 2013

  • Citec E.

   ส่ง Email ยืนยันกลับไปให้แล้วครับ

   October 18, 2013

 • Citec E.

  เหลืออีกแค่ 8 ที่นั่งนะครับ

  October 18, 2013

 • krishna

  ลืมถามไปเลย เขาประชุม online กันใช่ไหม?

  October 17, 2013

  • krishna

   กรรม ผมแล้วไง T_T โอนตังน์แถม confirm ข้อมูลไปแล้วด้วย เอาไงดี??
   มีเอกสารหรือ อัด video ให้ดูย้อนหลังได้ไหม? สารภาพเลยว่า 80% อาจจะไม่ได้ไปแน่นอน ผมไม่อยากแย่งเก้าอื้คนอื­่นด้วยสิ....

   October 17, 2013

  • krishna

   สารภาพจากใจ ผมคิดว่าประชุม online ก้เลยลงทะเบียนไป ไม่เปงไร มันคงมีอะไรสักอย่างดลใจ เอาเป็นว่าผมจะพยายามไปแล­้วกันนะ

   October 17, 2013

 • krishna

  รายละเอียด: จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ เบอร์บัญชี XXXX036082
  ไปที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เบอร์บัญชี[masked]
  จำนวนเงิน[masked] บาท
  วันและเวลาการทำรายการ: 17/10/2556 ณ. 12:57:18

  October 17, 2013

  • Citec E.

   ยืนยันเข้าร่วมการอบรมครั­บ

   October 17, 2013

  • Citec E.

   รบกวนกรอกข้อมูลลงทะเบียน­ที่นี้เพิ่มให้ด้วยครับ http://goo.gl/3db7RN­

   October 17, 2013

 • jakpong

  รายละ­เอียด­: จาก ธนาคา­รกรุง­เทพ เบอร์­บัญชี­ xxxxx26059
  ไปที่­ ธนาคา­รกรุง­ไทย จำกัด­ (มหาชน­) เบอร์­บัญชี­[masked]
  จำนวน­เงิน[masked] บาท
  วันแล­ะเวลา­การทำ­รายกา­ร: 17/10/2556 ณ. 15:59

  October 17, 2013

  • Citec E.

   รบกวนกรอกข้อมูลลงทะเบียน­ที่นี้เพิ่มให้ด้วยครับ http://goo.gl/3db7RN­

   October 17, 2013

 • Krorakrit S W.

  มีครั้งที่ 2 ไหมครับ วันเสาร์นี้ไม่ว่าง T T

  1 · October 17, 2013

  • Citec E.

   ขยายรอบให้แล้วชมที่หน้าแ­รกเลยครับ

   October 17, 2013

 • Chaiyapat A.

  ยืนยัน และ โอนเงินแล้วครับ
  จาก ธ.กสิกรไทย ###[masked]
  จำนวน[masked] เวลา[17:23:06]

  October 17, 2013

  • Citec E.

   รบกวนกรอกข้อมูลลงทะเบียน­ที่นี้เพิ่มให้ด้วยครับ http://goo.gl/3db7RN­

   October 17, 2013

 • Erithromycin T.

  มีอีกรอบปะครับ เสาร์นี้ไม่ว่าง

  October 17, 2013

  • Citec E.

   มีครับดูที่หน้าแรกครับ

   October 17, 2013

 • supayon

  มีกี่รอบ
  ถ้าทำจริงจัง ได้เงินแน่นะครับ อิอิ

  October 17, 2013

  • Citec E.

   เพิ่มรอบให้แล้วดูจากหน้า­แรกนะครับ

   October 17, 2013

 • Bom B.

  หลังจากโอนเงินจะทราบได้อย่างไรว่ามีสิทธิ์อาครับ

  October 17, 2013

  • Citec E.

   หากกรอกข้อมูลทางแบบ form จะแจ้งให้ทราบทาง Email ครับ

   October 17, 2013

 • Vivat R.

  เต็มหรือยังครับ

  October 17, 2013

  • Citec E.

   เหลืออีก 13 ที่นั่งเท่านั้นนะครับ (ทั้งหมด 20 ที่นั่ง)

   October 17, 2013

 • Citec E.

  เหลืออีก 13 ที่นั่งเท่านั้นนะครับ (ทั้งหมด 20 ที่นั่ง)

  October 17, 2013

 • weerasak

  ต้องไปกี่โมงครับ เอาเวลาชัวร์ๆอ่ะ ครั้งที่แล้วไปเร็ว ไปอยู่กับอีก class หนึ่ง ตกใจนึกว่ามาผิดงาน ผิดวัน

  October 17, 2013

 • Asaha R.

  ยืนยันการเข้าอบรม และโอนเงินไปแล้วครับ

  October 17, 2013

  • Asaha R.

   จากบัญชี XXXX040551

   October 17, 2013

 • Pairot

  ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะสอนด้วยครับ บอกกันตรงไปตรงมาเลย เพราะที่บอกมาด้านบน มันไมไม่ใช้เนื้อหา ผมเองยัังสงสัยเลยว่าใช้ MLM หรือเปล่า ตอบตรงๆๆ นะครับ สนใจครับ ต้องถามแบบตรงๆๆ

  October 17, 2013

  • Citec E.

   เขียนบอกไปหมดแล้วถ้าอยาก­รู้ก็มา ถ้าน้ำเต็มแก้วแล้วก็ไม่เ­ป็นไรครับ ^_^

   October 17, 2013

  • Citec E.

   บริษัทเราทำธุระกิจอะไรอ่­านดูดีๆที่นี้นะครับ สามารถชมผลงานบางส่วนได้ท­ี่ http://www.scoop.it/t...­

   บริการต่างๆของทางบริษัท
   http://issuu.com/cite...­

   October 17, 2013

 • alloha_06

  สนใจเข้าร่วม แต่อยู่เชียงรายไกลเกินเอื้อมค่ะ :(

  October 17, 2013

 • weerasak

  สนใจอบรมหาเงินล้านแบบ Passive Income ด้วย IT มีแค่วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคมนี้ เท่านั้นหรอครับ สัปดาห์อื่นเรื่องอื่นใช่มั๊ย

  October 17, 2013

 • krishna

  โอนเงินไปแล้ว เราจะตรวจสอบอย่างไรว่ามีสิทธิ์เข้าอบรม?

  October 17, 2013

Our Sponsors

 • ZeroDay

  The First IT Security Show in Thailand.

 • Crowdemy

  The First Crowdfunding Platform for E-learning in Thailand

 • FIBO

  Event Fund and Hardware.

 • NinjaSec OS

  The next generation penetration testing and secure surfing OS.

 • ETTeam

  Offer Arduino Books

Create a Meetup Group and meet new people

Get started Learn more
Bill

I started the group because there wasn't any other type of group like this. I've met some great folks in the group who have become close friends and have also met some amazing business owners.

Bill, started New York City Gay Craft Beer Lovers

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy