อบรมจริง Introduction to Ethical Hacking + Mastering In Exploitation รุ่นที่ 9


เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้หลายองค์กรได้ให้ความสำคัญกับด้าน Cyber/Computer Security เป็นจำนวนมาก เพราะมีเหตุการณ์ที่โดนเจาะระบบ โดน Hack กันบ่อยครั้งมากขึ้น เป็นผลให้เสียความน่าเชื่อถือขององค์กรต่างๆไป ยิ่งไปกว่านั้นบุคคลากรทางด้านนี้ก็หายาก แม้มีการประการรับสมัครด้วยค่าตัวที่สูงก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ (http://goo.gl/IMU0R)  ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้ขึ้น

Introduction to Ethical Hacking

====================
รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดอ่านต่อไปที่: http://citecclub.org/th/course/introduction-ethical-hacking

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน network และต้องการ เสริมความรู้ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยระบบด้วยตนเอง ซึ่งหลักสูตรจะทบทวนพื้นฐาน network เบื้องต้น และทักษะด้านการทำ penetration testing ใน step แรกๆ ให้ เพื่อให้ ผู้เรียนได้เข้าใจภาพรวมของการตรวจสอบความปลอดภัยให้กับระบบ network และสามารถหาช่อง โหว่ของระบบ network เองได้

Mastering In Exploitation
====================
รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดอ่านต่อไปที่ http://citecclub.org/th/course/mastering-exploitation
เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากหลักสูตร Introduction to
Ethical Hacking ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการตรวจสอบระบบมาบ้างแล้ว ต้องการที่จะ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญ และการใช้ทักษะในงานด้าน penetration testing จริงๆ ซึ่งจะมี
ข้อควรระวังและวิธีการใช้ tool ต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานด้วย หลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องของการ
โจมตีช่องโหว่ (exploitation) ในระดับสูง ซึ่งไม่ได้พูดถึงในหลักสูตร Introduction to
Ethical Hacking

Join or login to comment.

4 went

Your organizer's refund policy for อบรมจริง Introduction to Ethical Hacking + Mastering In Exploitation รุ่นที่ 9

Refunds are not offered for this Meetup.

Our Sponsors

 • ZeroDay

  The First IT Security Show in Thailand.

 • Crowdemy

  The First Crowdfunding Platform for E-learning in Thailand

 • FIBO

  Event Fund and Hardware.

 • NinjaSec OS

  The next generation penetration testing and secure surfing OS.

 • ETTeam

  Offer Arduino Books

Create your own Meetup Group

Get started Learn more
Allison

Meetup has allowed me to meet people I wouldn't have met naturally - they're totally different than me.

Allison, started Women's Adventure Travel

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy