งดการอบรม Hardware Hacker #5 (Meetup Cancelled: Hardware Hacker #5:)

From: Citec E.
Sent on: Friday, October 4, 2013 5:04 PM

เนื่องด้วยวิทยากรอบรม Hardware Hacker #5 ติดภาระกิจกหลายท่านจึงขอแจ้งให้ทราบว่า
ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคมนี้ ทาง Hacker Space ของดจัดกิจกรรมและยกยอดจัดกิจกรรมไปในอาทิตย์ถัดไปแทน จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วย ส่วนท่านใดประสงค์จะมารับอุปกรณ์ Beaglebone ที่ได้สั่งซื้อไว้ (ชำระเงินแล้ว) โปรดกรอกข้อมูลในลงแบบ Form ต่อไปนี้ http://citec.us/buybeagle และสามารถเข้ามารับอุปกรณ์ที่บริษัทได้ในช่วงเวลา 13:00 ของวันที่ 5 ตุลาคม 2556 หากมีข้อสงสัยใดๆติดต่อสอบถามได้ที่[masked]

 

Hardware Hacker #5: Arduino + Beaglebone for Beginner, scheduled to occur on Saturday, October 5,[masked]:00 PM has been cancelled. Please update your plans accordingly.

If you have further questions, you can email me through the Contact Us link on Meetup.

Our Sponsors

 • ZeroDay

  The First IT Security Show in Thailand.

 • Crowdemy

  The First Crowdfunding Platform for E-learning in Thailand

 • FIBO

  Event Fund and Hardware.

 • NinjaSec OS

  The next generation penetration testing and secure surfing OS.

 • ETTeam

  Offer Arduino Books

People in this
Meetup are also in:

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy