(See description in English below)

Att nattvandra är att bry sig och att som vuxen finnas ute för alla barn och ungdomar. Vi som nattvandrar är på ett eller annat sätt engagerade i ungdomarna på Lidingö, oftast kanske som föräldrar. Syftet med att nattvandra är helt enkelt att finnas till hands och på så sätt skapa trygghet. Kvällstid är Lidingö folktomt. Det är nästan bara ungdomar ute. Det är viktigt att de har vuxna i sin närhet. I enkäter som Lidingö stad gjort ser man en tydlig trend att ungdomarnas förtroende för vuxna minskar. Vi måste vinna tillbaka förtroendet och att nattvandra kan vara ett sätt. De flesta som vi möter är otroligt kontaktsökande och inbjuder gärna till samtal.

Vi vandrar de flesta fredagar, med start kl 21.00!

Frågor? Maila lidingo@nattvandring.nu eller se mer på:

 www.lidingonattvandring.nu

We're a group consisting of people caring about the local youth. Most of us are parents ourselves, with teenage kids. What we do is walking around Lidingö Friday evenings, showing the teenagers that we care about them by being around to support and help should anyone have any problem: too much too drink, a party going wrong, or just being someone to talk to. We walk around in smaller groups, from 9 pm to 1 am, in nice red Nattvandrar-jackets. So it's not about hiking or socializing in the group - we're there for the kids.

 

Join us and be the first to know when new Meetups are scheduled
Log in with Facebook to find out
By creating a Meetup account, you agree to the Terms of Service

Recent Meetups

See all past Meetups

What's new

 

People in this
Meetup are also in:

Create a Meetup Group and meet new people

Get started Learn more
Allison

Meetup has allowed me to meet people I wouldn't have met naturally - they're totally different than me.

Allison, started Women's Adventure Travel

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy