addressalign-toparrow-leftarrow-rightbackbellblockcalendarcameraccwchatcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-small-downchevron-small-leftchevron-small-rightchevron-small-upchevron-upcircle-with-checkcircle-with-crosscircle-with-pluscrosseditemptyheartexportfacebookfolderfullheartglobegmailgoogleimageimagesinstagramlinklocation-pinmagnifying-glassmailminusmoremuplabelShape 3 + Rectangle 1outlookpersonplusprice-ribbonImported LayersImported LayersImported Layersshieldstartickettrashtriangle-downtriangle-uptwitteruseryahoo

Nei, vi valgte ikke en 3-lags, databaseorientert arkitektur

En av arkitektens hovedoppgaver er å velge en arkitektur som støtter opp under kundens krav til systemet. De fleste kunder og kontekster er forskjellige. Likevel er det mange som velger samme arkitektur uavhengig av hvilket problem som skal løses. På dette møtet skal vi ikke forsøke å gjette hvorfor det er så mange 3-lags, databasedrevne eller "SOA"/ESB-orienterte arkitekturer, men heller få høre om noen konkrete problemstillinger hvor man i større grad tilpasset arkitekturen til problemet som skulle løses.


1. Highly distributed and embedded system, by Tore Martin Hagen (Western Geco)

WesternGeco is the world leading provider of seismic operations for the oil industry. The company develops their own streamer for use in operations and has been doing so for the last 30 years.

About Tore Martin Hagen: 
I work as the Embedded SW architect on the next generation streamer project. I have worked for WesternGeco for 10 years and have15 years of experience from the industry.

Abstract:
When designing a highly distributed and embedded system there are several considerations that has to be made. In distributed systems there are communication considerations and for embedded systems there is a very high availability demand. In this session I will present architectural considerations taken in our project to tackle these problems.

 

2. Trikk og monolitt av Kim Christian Swenson, Tomra Systems ASA


TOMRA Reverse Vending is focused on providing efficient and convenient systems for collecting and processing used beverage packaging. TOMRA is a leading player, exceeding 67,000 installations in more than 30 markets worldwide.

Om Kim Christian Swenson:
Kim Christian arbeider som arkitekt og utvikler på et prosjekt som videreutvikler platform for datainnsamling fra pantemaskiner og muliggjør verdiøkende tjenester på pantemaskiner gjennom en webportal. Kim Christian er fagleder innen Java og back-office systemer i TOMRA. Kim Christian har jobbet hos TOMRA i 6 år.

Om presentasjonen:
Foredragsholder har den siste tiden jobbet med blant annet å bryte opp en monolitisk arkitektur på en iterativ måte. Vi ser på motivasjon for - og konkrete eksempler på - oppdeling av en monolitt.

Hvilke symptomer indikerer at man bør vurdere endring av arkitektur?

Hvilke kriterier bør vurderes når man skal velge biter å trekke ut?

Hvorfor velge asynkrone integrasjonspunkter?

 

---

Hver foredragsholder har blitt bedt om å svare på følgende spørsmål:

1. Beskriv kort kontekst og problemstilling som systemet skal løse.
2. Beskriv arkitekturen som ble valgt.
3. Drøft fordeler ulemper med valgt arkitektur. Sammenlign gjerne med alternative arkitekturer.

 

Det er satt av 30 minutter til hvert foredrag + 15 minutter til spørsmål/diskusjon.

 

Join or login to comment.

  • Pål M.

    4

    April 29, 2013

  • Carl Erik H.

    Må droppe dette pga andre jobb-forpliktelsar. Darn!

    April 23, 2013

Our Sponsors

People in this
Meetup are also in:

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy