Trobades Catalanes - San Francisco Bay Area Message Board › Recollida de signatures el dia 19 a SF

Recollida de signatures el dia 19 a SF

Jordi P.
user 111787322
San Francisco, CA
Post #: 1
Benvolguts,

L’Assemblea Nacional de Catalunya està organizant la campanya “Signa un vot per a la independència de Catalunya” que utilitza el dret de petició i és oberta a tothom (detalls més avall). La recollida de signatures es fa seguint un procés rigorós, i per tant s’ha de fer de forma presencial davant d’un apoderat.

Aprofitant la celebració de la Diada de Sant Jordi, dos apoderats de l’ANC del nord de Califòrnia serem a la trobada que el Casal català de SF organitza el dia 19 (detalls més avall). Si esteu interessats en signar, podeu aprofitar aquesta ocasió per fer-ho. En cas que no us vagi bé assistir a la trobada del Casal, si us plau poseu-vos en contacte amb mi (jorpim@gmail.com) o el George (vidal@stanford.edu) i mirarem d’organitzar-nos per poder recollir la vostra signatura.

Per tal de signar un vot, necessitareu la següent documentació:

- Tinc el DNI vigent amb adreça a Catalunya = Vot vàlid com a català
- Tinc el DNI caducat amb adreça a Catalunya = Vot vàlid com a català
- El meu DNI té adreça de fora de Catalunya + document del CERA on hi digui que el seu municipi d'origen està a Catalunya = Vot vàlid com a català
- El meu DNI té adreça de fora de Catalunya + certificat de residència a Catalunya = Vot vàlid com a català
- Passaport + document del CERA on hi digui que el seu municipi d'origen està a Catalunya = Vot vàlid com a català
- Passaport + certificat de residència a Catalunya = Vot vàlid com a català
- El meu DNI té adreça de fora de Catalunya i no tinc certificat de cap mena. Vot de simpatitzant.
- Passaport i no tinc certificat de cap mena. Vot de simpatitzant.
- Passaport estranger. Vot de simpatitzant.
- Carnet de conduir d'algun estat de EEUU. Vot de simpatitzant.

Atentament,
George Vidal i Jordi Pérez
ANC-Califòrnia______________________________________­___________________________
Diada de Sant Jordi organitzada pel Casal català:
Dia: Dissabte, 19 d'abril
Hora: A partir de les 4 de la tarda
Adreça: 475 Urbano Drive, San Francisco
La trobada està oberta a tothom! No cal ser soci del Casal Català per a assistir-hi, però us animem a fer-vos socis per a recolzar el Casal (subscripció = $30 per família per any).
Sisplau porteu begudes o alguna cosa de menjar per a compartir.
______________________________________­____________________________
Campanya signa un VOT per la Independència
Signa un vot per a la independència de Catalunya és una campanya adreçada a incentivar els ciutadans de Catalunya que exerceixin el dret de petició

A continuació us ho expliquem:
Què és el dret de petició?
És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29) i l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 29.5è) i és regulat per la Llei Orgànica 4/2001. D’acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya es pot exercir aquest dret davant el Parlament (art.60)
Per a què serveix?
Permet que qualsevol persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat, individualment o col•lectivament, es pot adreçar davant qualsevol institució pública, administració o autoritat, per fer peticions sobre qualsevol assumpte o matèria que puguin afectar exclusivament el peticionari o siguin d’interès col•lectiu o general.
Permet, per tant, exercir el dret a la lliure determinació, que és un dret fonamental i universal que tenen tots els pobles d’acord amb la Carta de les Nacions Unides de 1945 (Arts. 1r i 55è) i els Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics, i de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Art. 1r), aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides el 16-12-1966 i vigents a Espanya des de 1977.

Com s’exerceix?
El dret de petició s’exerceix mitjançant un escrit o qualsevol altre mitjà, fins i tot de caràcter electrònic, que permeti acreditar-ne l’autenticitat, on ha de constar la identitat del sol•licitant, la seva nacionalitat, si és estranger, allò que es demana, el destinatari de la petició i un lloc o mitjà per rebre les notificacions. La petició ha d’anar signada i els peticionaris poden exigir la confidencialitat de les seves dades. Poden signar-la els ciutadans majors de 16 anys i també els estrangers.

Em pot perjudicar?
L’exercici del dret de petició no pot derivar en cap perjudici per al peticionari ja que els mecanismes democràtics permetent que tot es pugui demanar, analitzar i debatre en llibertat.

Per què exerceixo el dret de petició?
Per demanar al Parlament de Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives polítiques perquè es pugui celebrar, no més tard del 31 de maig de 2014, una consulta democràticament i políticament vinculant en la qual es pregunti as ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent. En cas que això no sigui possible perquè l’Estat espanyol no permeti, impedeixi, o dilati la celebració d’una consulta democràtica o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, es demana que aquesta PETICIÓ sigui entesa com una manifestació lliure d’una voluntat favorable (“VOT”) perquè els representants electes del poble de Catalunya DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d’acord amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de setembre de 2014

No és il•legal la declaració d’independència?
A petició de l’Assemblea General de les Nacions Unides, el Tribunal Internacional de Justícia de la Haia va concloure que una declaració unilateral d’independència no vulnera cap norma aplicable del dret internacional (Opinió consultiva de 26 de juliol de 2010).
Per tant, una de les possibilitats de l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles és mitjançant la declaració unilateral d’independència per part dels representants electes del poble que es vol autodeterminar.

Com es tramita el dret de petició?
Serà el Parlament de Catalunya mitjançant la Comissió de Peticions el que haurà de donar tràmit a les peticions que es presentin i de notificar la resposta en el termini de tres mesos des de la seva presentació.

Quin és el paper de l’ANC?
L’ANC es presenta com a dipositària de les butlletes que els ciutadans signin en exercici del seu dret de petició per tal de presentar-les conjuntament al Parlament de Catalunya i/o als organismes, institucions i/o tribunals internacionals, i/o als representants electes del poble de Catalunya.
La recollida es farà per tot Catalunya durant els propers mesos per tal d’aconseguir el major nombre possible de butlletes. Els responsables de l’ANC faran les comprovacions de les dades personals i s’encarregaran d’incorporar-les a un fitxer que restarà sota la protecció de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, per tal de poder exercir, si fos el cas, els drets de rectificació o cancel•lació.
Una vegada signada la butlleta se’n lliurarà un comprovant i l’original es dipositarà en una urna a fi i efecte que quedi sotmesa a la privacitat esmentada.

George
user 143075212
San Francisco, CA
Post #: 1
Hola a tothom!

Al proper meetup del 27 tindrem una taula per recollir les vostres peticions. La campanya "Signa Un Vot" de l'ANC s'ha fet fins ara només a Catalunya, però ara tindràs una oportunitat per signar, aquí mateix a Palo Alto!

Tothom amb almenys 16 anys pot signar una petició.

No oblidis de portar el teu DNI amb adreça a Catalunya per què la teva petició sigui vàlida!

Si no tens DNI, porta el teu passaport i també un document del CERA o el teu certificat de residència a Catalunya.

Si tens DNI però sense adreça a Catalunya, porta el DNI amb un document del CERA o el teu certificat de residència a Catalunya.

Si no tens cap adreça a Catalunya i/o ets estranger (com jo!), no passa res: porta el teu passaport i podràs fer un vot de simpatitzant. (I en el cas que no tinguis cap passaport, porta el teu carnet de conduir americà.)

Sisplau, feu còrrer la veu, ja que no hi ha moltes oportunitats per signar a l'estranger.

Si no pots venir però vols signar, envia'm un missatge (aquí o a vidal@stanford.edu) i farem tot el possible per què puguis signar.

Molt cordialment,
George Vidal
Powered by mvnForum

People in this
Meetup are also in:

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy