addressalign-toparrow-leftarrow-rightbackbellblockcalendarcameraccwcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-small-downchevron-small-leftchevron-small-rightchevron-small-upchevron-upcircle-with-checkcircle-with-crosscircle-with-pluscrossdots-three-verticaleditemptyheartexporteye-with-lineeyefacebookfolderfullheartglobegmailgooglegroupshelp-with-circleimageimagesinstagramFill 1linklocation-pinm-swarmSearchmailmessagesminusmoremuplabelShape 3 + Rectangle 1ShapeoutlookpersonJoin Group on CardStartprice-ribbonShapeShapeShapeShapeImported LayersImported LayersImported Layersshieldstartickettrashtriangle-downtriangle-uptwitteruserwarningyahoo

Hello everyone, this is VNETT Network official page in Meetup.com.  It is created to connect and elevate entrepreneurs like you.  If you are Vietnamese, foreigners who live and work in Vietnam, or foreigners who are interested in business in Vietnam, this is the community for you. Join us here and at the networking events.  

Vnett Network is an open connective community for creative, passionate, and driven people who believe they are the leader, innovator, and creator of their destiny and world through entrepreneurship. We welcome startups and entrepreneurs from all industries: tech, tourism, food, art, music, fashion & design, and many others. Come, share, connect and find the resources to take you to the top.

 Thank you and Welcome!!!

Xin chào! Đây là trang chính thức của VNETT Network. Nhóm được tạo ra để nối kết và nâng cao doanh nhân như các bạn.  Nếu bạn là người Việt Nam, người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam, hoặc người nước ngoài muốn tìm hiểu về kinh doanh tại Việt Nam, đây là cộng đồng cho bạn. Mời bạn tham gia ở đây cũng như ở các buổi họp mặt. 

Vnett Network là một cộng đồng xây dựng trên nền nối kết và cởi mở. Nơi những người đầy sức sáng tạo, tham vọng, đam mê và niềm tin là họ là những người đang vun nắn chính tương lai của mình và thế giới qua kinh doanh. Nhóm vui mừng đón chào các khởi nghiệp và các doanh nghiệp của tất cả các ngành công nghiệp từ công nghệ, du lịch, thực phẩm, nghệ thuật, âm nhạc, thời trang và thiết kế, và nhiều ngành khác. Đến, chia sẻ, kết nối và tìm các nguồn lực để đưa bạn lên hàng đầu.

Cảm ơn và Chào mừng!

Join us and be the first to know when new Meetups are scheduled
Log in with Facebook to find out
By creating a Meetup account, you agree to the Terms of Service

Recent Meetups

What's new

 
Founded Jan 2, 2014

Our Sponsors

People in this
Meetup are also in:

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy