align-toparrow-leftarrow-rightbackbellblockcalendarcamerachatcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-small-downchevron-small-leftchevron-small-rightchevron-small-upchevron-upcircle-with-crosscrosseditfacebookglobegoogleimagesinstagramlocation-pinmagnifying-glassmailmoremuplabelShape 3 + Rectangle 1outlookpersonplusImported LayersImported LayersImported Layersshieldstartwitteryahoo

Norway Delphi Club Message Board › canvas.moveto og canvas.lineto

canvas.moveto og canvas.lineto

Kåre L.
user 8469395
Gol, NO
Post #: 5
Hei!
Kan noen hjelpe meg med å si hva som er galt i følgende kode?? Det som skjer er at den første linja som blir tegna, blir borte mens resterende vises på skjermen.

Table6.First;
while not table6.Eof do begin
na:=table6.fieldbyname('streknr1').asstring;­
na1:=table6.fieldbyname('streknr2').asstring;­
l1:=tshape(findcomponent(na)).left+6;
l2:=tshape(findcomponent(na1)).left+6;­
t1:=tshape(findcomponent(na)).top+6;
t2:=tshape(findcomponent(na1)).top+6;
canvas.MoveTo(l1,t1);
canvas.pen.color:=strtoint(Table6.fiel­dbyname('strekfarge').asstring);
label11.caption:=inttostr(canvas.pen.c­olor);
canvas.pen.Width:=3;
canvas.lineto(l2,t2);
tshape(findcomponent(na)).Repaint;
tshape(findcomponent(na1)).Repaint;
Table6.MoveBy(1);
end;
Powered by mvnForum

People in this
Meetup are also in:

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy