Få diskutert virksomhetssøk på tvers av fagfelt og bedrifter!

Vi definerer Enterprise Search, eller virksomhetssøk, som praksisen å hente informasjon fra bestemte kilder, for så å gjøre den søkbar for bestemte målgrupper.

Vi er opptatt av å se på søkeløsningen som helhet, og er opptatt av alt fra utviklingsprosessen og brukeropplevelsen til utviklingen og teknologien.

Løsningene vi lager presenter raskt treff fra et stor mengde informasjon, rangert etter en relevans som er tilpasset målgruppene. Det er ofte snakk om utstrakt bruk av strukturert informasjon fra kildene, gjerne i form av fasetter. Informasjonen hentes direkte fra mange ulike kilder, som for eksempel publiseringsløsninger, databaser og CRM-systemer. Den blir ikke hentet via et web-crawl, selv om dette kan forekomme som et tillegg i enkelte løsninger.

Vel møtt!

Join us and be the first to know when new Meetups are scheduled
Log in with Facebook to find out
By creating a Meetup account, you agree to the Terms of Service

Velkommen! La oss sammen finne fram i informasjonshavet.

What's new

 

Our Sponsors

People in this
Meetup are also in:

Create a Meetup Group and meet new people

Get started Learn more
Allison

Meetup has allowed me to meet people I wouldn't have met naturally - they're totally different than me.

Allison, started Women's Adventure Travel

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy