Nu vet vi att IEA anser att oljetoppen passerades 2006. Sedan dess har oljeproduktionen legat på en ondulerande platå.

Vi vet inte när den globala produktionen kommer att börja minska men vi vet att energipriserna kommer att stiga i förhållande till priset på arbete (eller att priset på arbete kommer att sjunka i förhållande till priset på energi). Då stiger även priset på naturresurserna - vårt naturkapital.

Vår (dvs mänsklighetens) anpassning till detta - "den stora övergången" - är ett jätteprojekt. Hur ser övergången ut på kort och lång sikt och vad kan göras för det gemensamma bästa? Flera av oss funderar på hur man kan skapa system för samverkan om att skaffa tillgång till jord och skog och till en bra gemenskap.

Join us and be the first to know when new Meetups are scheduled
Log in with Facebook to find out
By creating a Meetup account, you agree to the Terms of Service

Välkomna alla oljemedvetna omställare!

 • There are no upcoming Meetups

  But there is 1 suggested Meetup!

  Check it out

Recent Meetups

 • October 21, 2012 · 4:00 PM

  Oktoberträff 2012

  17 oljemedvetna omställare

  Den globala ekonomiska tillväxttakten accelererade fram till mitten av 1900-talet och har sedan gradvis saktat av. Den låg som högst på 2,5 procent per år vilket... Learn more
 • February 16, 2012 · 7:00 PM

  Februarimöte 2012 och boksläpp: Omställningens tid av Björn Forsberg

  16 oljemedvetna omställare | 5.00

  Tack vare tre böcker på senare tid borde diskussionen om oljetoppen ha ändrats i det offentliga rummet. Jag tänker på Den stora förnekelsen av Anders Wijkman och Johan... Learn more
 • January 19, 2012 · 7:00 PM

  Januarimötet 2012

  17 oljemedvetna omställare | 4.00

  Vad är det som händer egentligen? När vi började träffas visste vi inte när oljetoppen skulle inträffa och hur det skulle te sig. Nu vet vi det. Ni kan vi också se... Learn more
 • September 22, 2011 · 7:00 PM

  Septembermötet

  8 oljemedvetna omställare

  Det har nu gått fyra år sedan vi nådde de globala topparna för olja och krediter. Sedan dess har etablissemanget i stort sett tömt sina möjligheter att fördröja det... Learn more
 • August 25, 2011 · 7:00 PM

  Augustimötet 2011

  10 oljemedvetna omställare | 4.50

  Från och med nu kommer vi att jobba med ett delvis nytt koncept. Vi vill granska myndigheternas instruktioner, rapporter och planer ur vårt perspektiv och skriva en... Learn more
 • See all past Meetups

What's new

 • New Discussion Reply
  Gustav K. Gustav K. replied to Konsensus konsenschmus?
  April 8, 2013
  Gustav K.

  "Ja. Några exempel: [url=http://www­.nasa.gov/cente­rs/langley/scie­nce/climate_ass­essment_2012.ht­..."

 • New Member
  Erik S. Erik S. joined
  March 18, 2013
  Erik S.
  "Jobbar med datorer. Insåg det här med oljetoppen för bara ett fåtal år sen. Ålder 50+."
 • New Discussion Reply
  Jan A. Jan A. replied to Konsensus konsenschmus? (latest of 2)
  March 7, 2013
  Jan A.

  "Mmmmm... jag vågar vara skeptiskt vad som gäller CO2'n Don't shoot the messenger! Uppvärmning kan berå på flera moln som stänger in värmen: http://artifici­alclou...."

 • New Discussion Reply
  Gustav K. Gustav K. replied to Konsensus konsenschmus? (latest of 3)
  March 6, 2013
  Gustav K.

  "Ni missar poängen att den urspungliga artikeln är långt mer seriös än den undersökning som säger att 98% av forskarna instämmer i vad IPCC säger. Den senare är klart vinklad och urvalet har i efterhand snävats av för att få önskvärt resultat...."

 • New Discussion Reply
  Oscar K. Oscar K. replied to Konsensus konsenschmus? (latest of 2)
  February 23, 2013
  Oscar K.

  "När det gäller klimatförändrin­gen förlitar jag mig (som i det mesta) på källor på nätet som jag bedömer som oberoende från den finansiella eliten. Dit hör inte massmedia. Det är naturligtvis svårt att veta men jag försöker i alla fall...."

 • New Discussion Reply
  Oscar K. Oscar K. replied to Konsensus konsenschmus? (latest of 3)
  February 21, 2013
  Oscar K.

  "Min kommentar gällde Taylor och hans artikel, inget annat. Med vetenskapsman menar jag personer som söker vetande med vetenskapliga metoder som de är tränade i...."

 • New Member
  Jakob J. Jakob J. joined
  February 20, 2013
  Jakob J.
  "jag"
 • New Discussion Reply
  Fredrik G. Fredrik G. replied to Konsensus konsenschmus?
  February 19, 2013
  Fredrik G.

  "Jaha, en peer-reviewed (obs!) opinionsundersö­kning bland geovetare och ingenjörer som visar att majoriteten av dessa är skeptiska. Observera hur man en bit ner i artikeln växlar över från ordet geovetare till bara vetenskapsmän. Kan vi få e..."

 
Founded Dec 27, 2004
We're about:

People in this
Meetup are also in:

Create your own Meetup Group

Get started Learn more
Allison

Meetup has allowed me to meet people I wouldn't have met naturally - they're totally different than me.

Allison, started Women's Adventure Travel

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy