Oljegruppen March Meetup

 • March 26, 2009 · 7:00 PM
 • This location is shown only to members

Detta är nätverkets tredje vårmöte. Medlemmar i nätverket har startat föreningen ASPO Sverige - nätverket har öppna möten medan ASPO:s möten endast är för medlemmar. Finanskrisen har återverkat kraftigt i den reala ekonomin som nu krymper. När det blev uppenbart att centralbankernas penningpolitik inte på långa vägar räckte till för att hantera den deflationära situationen började regeringar över hela världen att stötta centralbankerna. Den yttersta åtgärden är att regeringar nationaliserar banker som inte kan tillåtas falla. Det har lett till att åtskilliga stater nu löper en ökad risk för statsbankrutt. I nuläget är det många regeringar som planerar finanspolitiska stimulansåtgärder. I den ekonomiska krisen har de inga överskott och inte heller kan de höja skatterna. Åtgärderna måste alltså finansieras genom försäljning av statsobligationer och liknande. De kommer att driva upp räntorna vilket, samtidigt som de får sina pengar, får marknadsvärdet på utelöpande obligationer att falla. Därmed deflaterar också den sista värdepappersbubblan, den globala obligationsbubblan och vi får ytterligare en finansekonomisk schock som återverkar på den reala ekonomin. Som det nu ser ut har vi en djup U-formad eller i värsta fall en lång L-formad depression att ta oss igenom. Till detta hör en stor risk för att vi går från deflation till hyperinflation. Hur som helst kommer vi dock till slut att ta oss igenom detta och då tvingas vi åter hantera vår tillväxt i en värld där vi har passerat tillväxtens gränser och skapat en rad ekologiska kriser - och en krympande fossil energiresurs. När vi träffas brukar det vara en blandning av oss som alltid brukar komma och mer eller mindre nya ansikten. Du är alltså varmt välkommen. Det ställs absolut inga krav på dig. Vill du komma och bara lyssna så är det naturligtvis helt okej. Du hittar oss lätt. Mälardrottningen var förut Barbara Huttons privata fartyg. Idag inrymmer den hotell och restaurang. Vi brukar sitta i restaurangen eller baren.

Oscar Kjellberg

Join or login to comment.

 • Oscar K.

  Om vi blir 20 på Oljegruppens möten i fortsättningen måste vi nog strukturera dem. Vi har Oljegruppen och ASPO. Oljegruppen är ett nätverk och ASPO en förening. Jag anser att vi bör utnyttja Oljegruppens träffar för att lära känna varandra. Om man går laget runt ett par gånger så blir mötet självstrukturerande. Det fungerar bra om man inte är för många. Med 20 deltagare hinner man dock inte mer än en runda och en fri diskussion. ASPO:s möten bör naturligtvis vara strukturerade i förväg.

  March 29, 2009

 • Hans G E.

  När det i USA satsas[masked] dollar med ett huvudsyfte att köpa värdelösa värdepapper för att få igång utlåning/skuldsättning då undrar jag om vi kan sjunka djupare med "den gamla ekonomin" ?

  March 26, 2009

 • Oscar K.

  I april träffas vi den 23 april. Vi försöker ju hålla oss till den tredje torsdagen i månaden.

  March 19, 2009

 • Lars O.

  Jag kommer att vara i Stockholm vecka 17, 21-24 april.
  Jag skulle kunna deltaga nästa gång om det blir under
  de dagarna.

  March 12, 2009

19 went

People in this
Meetup are also in:

Create your own Meetup Group

Get started Learn more
Allison

Meetup has allowed me to meet people I wouldn't have met naturally - they're totally different than me.

Allison, started Women's Adventure Travel

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy