addressalign-toparrow-leftarrow-rightbackbellblockcalendarcameraccwcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-small-downchevron-small-leftchevron-small-rightchevron-small-upchevron-upcircle-with-checkcircle-with-crosscircle-with-pluscrossdots-three-verticaleditemptyheartexporteye-with-lineeyefacebookfolderfullheartglobegmailgooglegroupsimageimagesinstagramlinklocation-pinm-swarmSearchmailmessagesminusmoremuplabelShape 3 + Rectangle 1outlookpersonJoin Group on CardStartprice-ribbonImported LayersImported LayersImported Layersshieldstartickettrashtriangle-downtriangle-uptwitteruseryahoo

Files

Name/Description Type Size Uploaded By Uploaded On

climatecodered_1

Climate ‘code red’ The case for a sustainability emergency; från CarbonEquity, Greenleap Strategic Institute En handlingsplan för att hantera Klimat och Energi problemet ihop inte var för sig. Skrevs innan Kreditkrisen.

Adobe Acrobat file 1.1M Bengt R. Apr 8, 2009

2009_spring_bpea_ham­ilton

Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007-08 Brooking Papers, Spring 2009 av James D. Hamilton

Adobe Acrobat file 638K Bengt R. Jun 25, 2009

Medlemsbrev 2010

Om hur man blir medlem i ASPO Sverige.

Adobe Acrobat file 312K Bengt R. Jan 1, 2010

Världens eko examination_Pargman

Daniel Pargmans examination/hemtenta­ på kursen Världens eko HT 2008. Titeln är "Vägen mot en hållbar utveckling – hinder och möjligheter, eller, två konkurrerande visioner av övergången till ett hållbart samhälle"

Word file 67K Daniel P. Dec 10, 2008

Agenda_091107

Preliminär agenda- ASPO Sveriges årsmöte 091107

Word file 371K Gustav K. Oct 17, 2009

Thoughts leading to action

Detta arbetsnotat redogör för klimatfrågans framväxt och de aktörer och drivkrafter som låg bakom (1950-). Speciellt tydliggörs Aspen Institute och The Club of Rome roll i formandet av den nuvarande klimatdiskursen.

Adobe Acrobat file 1.1M Jacob N. Sep 5, 2009

Övergångsteori

Figuren är hämtad ur Life events and career change: transition psychology in practise på http://www.eoslif...­

an image 4K Oscar K. Aug 19, 2006

Produktionens oljeintensitet

Beskriver hur mycket olja vi har behövt för att öka BNP med en procentenhete jämfört med 1970. Hämtad ur OECD Economic Outlook No. 76. IV. OIL PRICE DEVELOPMENTS: DRIVERS, ECONOMIC CONSEQUENCES AND POLICY RESPONSES

an image 36K Oscar K. Sep 14, 2006

GDP och energi

Samband mellan förändring i oljeefterfrågan (rött) och real BNP mätt med PPP (svart). Hämtad ur IMF:s World Economic Outlook 2004, figur 3.1.

an image 21K Oscar K. Sep 14, 2006

GOLD MANIPULATION FOR DUMMIES

Beskriver varför, av vem och hur guldpriset manipuleras samt radar ett antal bevis.

Word file 82K Oscar K. Oct 4, 2006

Olje- och ekonomikriser

Colin Campbells bild av hur oljepriser och ekonomiska kriser kan komma i en serie vågor.

an image 16K Oscar K. Nov 9, 2006

Brentoljepriset 96-06.dll

Kurva över priset på Brenolja 1996 - 2006

an image 4K Oscar K. Nov 24, 2006

WE WANT FOOD SOVEREIGNTY

Open letter to the Commission, governments and citizens of the EU. Several networks from Lat. Am. express "deep concern over the policies that are probably to be adopted to favour the use and import of biofuel as an alternative to fossil fuels, ...".

Word file 45K Oscar K. Feb 6, 2007

Palmolja och RSPO

Palmolja som importeras och används som biobränsle för fordon och för uppvärmning ska uppfylla kriterier för uthållig produktion upprättade av Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Word file 28K Oscar K. Feb 20, 2008

Reaktor

Gunnar Lindgrens bild som visar i princip hur man hanterar utsläppen från en reaktor.

an image 57K Oscar K. Apr 3, 2008

Energitinget 2010 Vågar världen välja väg

Önskar din medverkan på Energitinget, session 50, den 17 mars. Kan vi bryta sambandet mellan ekonomisk utveckling å ena sidan och energiomsättning och koldioxidutsläpp å den andra? Vilken energi- och klimatframtid är möjlig och önskvärd?

Adobe Acrobat file 176K Oscar K. Feb 18, 2010

Wijkman_Sigtuna

Wijkman talar i Sigtuna om hur det är att vara en medveten politiker i en politisk församling som jobbar med en modell där medvetenheten inte får plats.

a .caf file 486K Oscar K. Mar 3, 2011

riksbanken svar pdf 8.7.10

Ett svar från Riksbanken 2010-07-08 ntill advokat Henning Witte om hur pengar skapas och om begreppet "fractional reserve banking". Witte har en hemsida med adressen www.whitetv.se.

Adobe Acrobat file 141K Oscar K. Mar 22, 2011

Energiläget 2010

Med årliga Energiläget och sifferbilagan Energiläget i siffror vill Energimyndig-heten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänheten samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet.

Adobe Acrobat file 2.3M Oscar K. Aug 18, 2011

Energiläget 2010 i siffror

Sifferbilaga till Energiläget 2010.

Adobe Acrobat file 645K Oscar K. Aug 18, 2011

Samhällsekonomiska scenarier för Energimyndighetens långsikts

Konjunkturinstitutet­ har fått i uppdrag att ta fram ekonomiska förutsättningar till Energimyndighetens långsiktsprognos 2010 om energiläget i Sverige. Energimyndigheten svarar för indata avseende antaganden om framtida priser på energibärare.

Adobe Acrobat file 623K Oscar K. Aug 18, 2011

Pengar1

Tidskriften Pengar, nr 1 oktober 2000.

Adobe Acrobat file 1.0M Oscar K. Oct 16, 2012

Pengar3

Tidskriften Pengar nr 3, 2001.

Adobe Acrobat file 1.1M Oscar K. Oct 16, 2012

Pengar2

Tidskriften Pengar nr 2, 2001.

Adobe Acrobat file 5.6M Oscar K. Oct 16, 2012

Pengar4

Tidskriften Pengar nr 4, 2001.

Adobe Acrobat file 1.8M Oscar K. Oct 16, 2012

While Meetup.com has scanned these files for viruses, we recommend that you have up-to-date virus-scanning software on your own computer as well.

People in this
Meetup are also in:

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy