addressalign-toparrow-leftarrow-rightbackbellblockcalendarcameraccwcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-small-downchevron-small-leftchevron-small-rightchevron-small-upchevron-upcircle-with-checkcircle-with-crosscircle-with-pluscrossdots-three-verticaleditemptyheartexporteye-with-lineeyefacebookfolderfullheartglobegmailgooglegroupsimageimagesinstagramlinklocation-pinm-swarmSearchmailmessagesminusmoremuplabelShape 3 + Rectangle 1outlookpersonJoin Group on CardStartprice-ribbonImported LayersImported LayersImported Layersshieldstartickettrashtriangle-downtriangle-uptwitteruseryahoo

Oljegruppen Message Board › "Effekter av peak oil på svensk ekonomi"

"Effekter av peak oil på svensk ekonomi"

Bengt E.
user 22392981
Stockholm, SE
Post #: 2
Så har då Peak Oil nått Riksdagen. Nivån på debatten var väl ungefär det förväntade.
http://www.riksdagen....­
Oscar K.
oscarkjellberg
Stockholm, SE
Post #: 634
Skönt att de äntligen har börjat diskutera saken öppet.

Nästa steg vore att de också börjar diskutera energisystemets betydelse för tillväxten i BNP och vad som händer när tillväxten blir för låg för bankindustrins kunder som ska återbetala lån med ränta.

Vi kommer säkert under ganska lång tid kunna ersätta bortfallet av konventionell olja med okonventionella energislag men det kommer att ske till priset av högre risker och ökade samhällsinsatser. Energisektorn kommer att behöva växa som andel av samhällsekonomin. Det betyder att mindre energi och arbete blir över för övriga sektorer vilket sänker deras nettoproduktion. Vi kommer att bli fattigare.

Det mest alarmerande är dock att en alltför låg tillväxttakt ger en finansiell kris som leder till en ekonomisk kris. detta leder till en politisk kris om allmänheten börjar tro att vi befinner oss i en situation som politikerna inte kan lösa. En sådan tro kommer att bli till övertygelse när den sociala krisen växer och drabbar allt större delar av befolkningen. Om denna utveckling tillåts fortgå kommer vi att också se en kulturell kris där tilliten i samhället eroderas och folk slutar att lita till varandra och istället börjar misstro alla utom sina allra närmaste. (Dmitri Orlov har skrivit pedagogiskt om detta i Five Stages of Collapse).

De stigande energipriserna accelererade när vi nådde oljetoppen 2005. Då var räntenivåerna fortfarande höga och de disponibla inkomsterna pressades av ökande utgifter för energi och livsmedel. 2008 fick vi den väntade finansiella krisen. Ett halvår senare började den ekonomiska krisen bli uppenbar. Centralbankers och regeringars ansträngningar för att hålla uppe den generella efterfrågan gjorde det möjligt för dem att tillsammans med media skapa en bild av att krisen kunde lösas.

De inbyggda svagheterna i Eurozonen blev nästa fokus. Folk har sett vad som har hänt på Island och hos de svaga länderna i Euroområdet samtidigt som insikten om att marknadskrafterna inte kommer att leda till en lösning av energifrågan. Hanteringen av Greklands statsfinansiella, ekonomiska och sociala kris har antagligen lett till att svenskars misstro till politikernas möjlighet att hantera situationen nu börjar oroa även svenska politiker.

Kanske avstod finansministern att svara på frågan därför att han vet att han inte kan göra något för att dämpa denna växande misstro. Genom att ignorera frågan kan han möjligen undvika att misstron växer snabbare.
A former member
Post #: 560

Det mest alarmerande är dock att en alltför låg tillväxttakt ger en finansiell kris som leder till en ekonomisk kris. detta leder till en politisk kris om allmänheten börjar tro att vi befinner oss i en situation som politikerna inte kan lösa. En sådan tro kommer att bli till övertygelse när den sociala krisen växer och drabbar allt större delar av befolkningen. Om denna utveckling tillåts fortgå kommer vi att också se en kulturell kris där tilliten i samhället eroderas och folk slutar att lita till varandra och istället börjar misstro alla utom sina allra närmaste. (Dmitri Orlov har skrivit pedagogiskt om detta i Five Stages of Collapse).

Jag har skrivit lite om detta på lite olika bloggar och på ASPO Sveriges hemsida; att den låga tillväxten leder till en finanskris. Jag har mötts av mycket mothugg och somliga förnekar att finanssystemet kräver tillväxt. Inte sällan högt utbildade människor. Men jag har analyserat detta sönder och samman och drar slutsatsen att det gör det visst - om bankerna inte expanderar kreditvolym & penningmängd så uppstår förr eller senare en finanskris. Motargumentet brukar vara att bankers vinster återcirkuleras i ekonomin, så kan systemet fungera utan tillväxt. Men detta är en teoretisk ytterlighet som i praktiken aldrig inträffar. Om en aldrig så liten andel av penningmängden lagras på hög (kapitalackumulation) eller återinvesteras i ny skuldsättning, då har vi ett pyramidspel som måste växa eller kollapsa.

Bevisen för att vi som varnat för Peak Oil har rätt börjar bli allt mer tydliga. Jag började gräva i detta 2001-2002 och kom ganska snart till slutsatsen att peak oil kommer leda till en finanskris. Vilka länder har högst andel importerad fossil energi i sin energibalans? Grekland, Spanien, Portugal, Italien, Irland, Belgien...

Implikationen av peak oil gör att man måste ifrågasätta det framtida värdet av de papperstillgångar (statsobligationer och aktier) som oljeexportörerna byter till sig och samlar på hög. Den dag de tappar tron på tillväxten, så kommer de vägra byta olja mot papper, utan de kommer kräva verkliga värden för sin export.
Gustav K.
user 2390951
Stockholm, SE
Post #: 429
Om en aldrig så liten andel av penningmängden lagras på hög (kapitalackumulation) eller återinvesteras i ny skuldsättning, då har vi ett pyramidspel som måste växa eller kollapsa.

Men stämmer detta verkligen? Utveckla gärna lite så jag vet vad som ligger bakom din slutsats.

Sen måste jag åter dra upp min gamla käpphäst: vad är det som säger att mänskligheten inte kan värdera tjänster på ett annat sätt så att penningmängden faktiskt kan växa i oändlighet? Jag kan fantisera ihop väldigt stora tal i min trätta hjärna och det är egentligen allt som krävs för att BNP, mätt i enheten pengar (som är en social konvention) ska kunna växa obegränsat, iaf i teorin. Det går aldrig att leda i bevis att X mängd olja leder till Y BNP, detta är bara historiska samband! Att åberopa sådana är ungefär lika korkat som vad IEA håller på med (men oljeproduktionen har alltid ökat så då ökar den nog fram till 2030 också). Jag tror dessa dogmer, att ekonomin inte kan växa efter PO, är en begränsning för vårt nätverk då vi framstår som foliehattar och blir isolerade. Varför inte istället fokusera på fysiskt mätbara enheter såsom transportarbete? Vips finns termodynamiska lagar att luta sig emot som inte går att snacka bort lika lätt som människan värderingar (pengar).

Mvh Gustav
Oscar K.
oscarkjellberg
Stockholm, SE
Post #: 635
Jag vill inte ta ordet från Mats men jag vill i alla fall peka på min utredning av dessa förhållanden. Den heter Har tillväxten nått vägs ände - finans, energi och klimatkriserna drar åt samma håll.

För övrigt kan man visa med statistik att det har krävts X mängd olja för att producera motsvarande Y BNP samt att korrelationen mellan de bägge tidsserierna är mycket hög. Ungefär lika hög som mellan antalet liter bensin man tankar bilen med och hur många kilometer man kan köra.

Ett stort bekymmer för det mänskliga samhället är att energiutbytet i alla de energiformer som vi tvingas ta till i takt med att utvinningen av den konventionella minskar, är lägre. Vi har länge kunnat mäta hur vi tvingas offra allt mer energi per utvunnen energi. Det kan översättas till att det mänskliga samhällets energisektor växer sig allt större på de andra sektorernas bekostnad. Med tanke på samhällets energikrävande realkapital och infrastruktur verkar det vara svårt att undvika en kollaps.

Jag gissar att det globala samhället fortsätter att växa på vägen fram mot en kollaps.

Det är självklart att de galningar som försöker driva oss med full kraft fram mot denna kollaps, kallar oss för foliehattar och försöker isolera oss. Samtidigt tror jag att det i skiktet under galningarna i toppen finns många som inser att det håller på att barka åt skogen och förbereder sig för att hoppa av.
A former member
Post #: 561
Jo, jag håller med Gustav, att "pengar" kan göras till vad vi vill att det skall vara. Men jag ser inga sådana initiativ bland politiker m.fl.

Och fyslikens lagar kan vi inte ju argumentera mot, det håller jag med om.

Men såsom det vi nu har är konstruerat, så är exponentiell tillväxt en inbyggd egenskap. Med vår sorts penningsystem så är i stort sett alla "pengar" någon annans skuld och denna skuld skall återbetalas med ränta. Kom ihåg att "pengar" kvittas mot skulder och försvinner när en skuld återbetalas. När en ny skuld skapas, så skapas bara beloppet som skall gå till amorteringen. Inte de pengar som skall gå till räntan. Den idag utestående penningmängden räcker enbart till att betala amorteringen på alla utestående lån, enkelt förklarat. Om ingen tar ut nya lån, så kommer penningmängden alltså stadigt krympa, och det blir allt svårare att betala räntan på alla skulder. Finanskris / finanskrasch blir resultatet.

Sen måste jag åter dra upp min gamla käpphäst: vad är det som säger att mänskligheten inte kan värdera tjänster på ett annat sätt så att penningmängden faktiskt kan växa i oändlighet?

För att "tjänster" inte är ngt som vi skuldsätter oss för att köpa, iaf inte i den utsräckning som vi idag köper tillgångar, med ett förhoppningsvis bestående värde. Som det fungerar idag, om penningmängden skall växa måste det 1) finnas många som vill försätta sig själva i skuld, och lova att återbetala denna skuld med ränta, och 2) någon som är villig att utfärda en kredit i förhoppning om att få tillbaka pengarna senare, med ränta och bibehållet penningvärde. Du kan inte "tvinga" penningmängden att växa, iaf. inte som penningsystemet är konstruerat idag. Centralbanker kan sänka styrräntan till noll, köpa tillgångar och tvångsmata bankerna med likviditet, men det kommer inte hjälpa om det inte finns någon i andra änden som kan och vill ta ut nya lån. Och det räcker f.ö. inte med att "någon" tror detta, vi måste kollektivt ta mer och mer nya lån så att penningmängden stadigt ökar. Är inte Eurokrisen /finanskrisen bevis nog?

Det vanliga argumentet mot att penningsystemet måste växa är att banker återspenderar sina vinster om och om igen så blir dessa pengar tillgängliga för räntebetalningar. Men det är en teoretisk ytterlighet som aldrig inträffar. Pengar ackumuleras och blir otillgängliga för skuldsatta att tävla om, och pengar skapade ur skulder, lånas ut på nytt och blir nya skulder som också de skall återbetalas med ränta.

Här en pedagogisk film som förklarar detta: (hoppa över de två första minuterna)
http://www.youtube.com/watch?v=_2LjbBfh7Ug­

Enligt vissa källor så inrättades under antiken "jubelår" då skulder efterskänktes, för att "lösa" denna typ av inbyggda problem.

Bernard Lietaer var en av arkitekterna bakom Euron. Tvivelaktig merit idag kanske, men iallfall...
Här skriver han om penningsystemets inbyggda egenskap att ständigt växa.

http://www.lietaer.com/2010/09/effects-of-interest-based-currencies/­

Jag tror att peak oil skulle vara ganska odramatiskt om det inte vore för att penningsystemet förutsätter ständig tillväxt. Som sagt, finanskrisen är bevis nog, för vad som händer när tillväxten försvinner. Vilka EU-länder har högst andel importerad fossil energi i sin energibalans? Grekland, Spanien, Portugal, Italien, Irland, Belgien...
martin s.
user 7808566
Stockholm, SE
Post #: 466
Hej! Vill bara tacka Oscar, Mats och Gustav för er samlade klokskap om konskvenserna av Peakoil. Har inte så mkt att tillägga utan har i stället tagit mig friheten att sprida era välgrundade och välformulerade kommentarer på www.asposverige.se med länk hit till boet, Oljegruppen.
Tack !
Gustav K.
user 2390951
Stockholm, SE
Post #: 430
Oscar:ingen betvivlar att statistiken visar på ett närasamband mellan energi och Ekonomi. Dock är det meningslöst att hänvisa till statistik gällande någons värderingar, vilket vi alla är ense om att pengar är. Statistiken säger attoljeutvinninen ökat, betyder det att den kommer fortsätta öka i evighet? Självklart inte!

Nej jag tror att vårt ekonomiska system kommer fortsätta så länge vi vill det, kanske sålänge minst 60% vill ha det kvar. Finns detta stöd kan vi visst skuldsätta oss för tjänster eller annat som har ringa värde i dagsläget. Vet inte om nån av er spelar WoW men jag kan tänka mig att några av Spaniens arbetslösa ungdomar finner stort värde i detta? Säkert skulle de kunna skriva under ett papper på banken för att få lira om de inte kunde åka till Thailand på semester? Vips kan penningmängden alltså växandes genom värderingar.
Oscar K.
oscarkjellberg
Stockholm, SE
Post #: 637
Krediter kan man lämna oavsett penningsystem.

Ingen kan säga när det sker men jag har mycket svårt att tänka mig att man i den globaliserade ekonomin kan fortsätta inteckna framtida tillväxt när vi går in i en energibestämd nerväxt.
Gustav K.
user 2390951
Stockholm, SE
Post #: 432
Om alla hade klart för sig att de skulel få mindre energi per kapita så skulle man kanske fundera en extra gång innan man drog på sig ett lån. Där är vi ännu inte och jag är tveksam till om vi någonsin når dit. Ponera att auktoriteter sänder ut budskapet att BNP fortsätter att växa även fast oljan minskar. Jag är knappast i en position att ifrågasätta detta budskap, än mindre kontrollera att vad de säger är sant. Dessutom vill jag gärna höra detta budskap, det betyder ju att jag kan njuta de flesta frukterna av det moderna samhället, även om det betyder mindre olja för mig.

Alltså, om det fortsättningsvis publiceras siffror som visar att BNP ökar och det därmed är BAU att sätta sig i skuld, vad är det som då hindrar nuvarande ekonomiska system från att tuffa på?
Powered by mvnForum

People in this
Meetup are also in:

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy