Oljegruppen Message Board › "Effekter av peak oil på svensk ekonomi"

"Effekter av peak oil på svensk ekonomi"

Oscar K.
oscarkjellberg
Stockholm, SE
Post #: 646
Håller med om att de [komplexa mänskliga systemen] kan kollapsa och att det är troligt. Dock beror det inte på att vi inte kan öka BNP i pengar, utan på fundamenta. Alltså det är inte ekonomiska effekter av PO som blir vårt bane...

Jo, det är det. (Nu antar jag att du med fundamentala och ekonomiska effekter menar objektiva och subjektiva faktorer och att du med subjektiv menar en förväntan om ett framtida värde). Jag tänker så här.

I det mänskliga samhället fungerar penningsystemet som ett system för att fördela resurser till konsumtion, investeringar och handel och denna finansiella sida är helt integrerad med den reala sidan av ekonomin - fundamenta som du kallar det.

Tack vare vårt skuldbaserade penningsystem (som är en del av det finansiella systemet) och exploateringen av de fossila energikällorna (som är en del av det reala systemet) med mycket höga EROEI har vi överlag skuldsatt oss (finansiellt) för att bygga upp ett (real-)kapital som tillåter oss att leva på ett mycket energikrävande sätt. Genom att våra pengar skapas som skulder som ska betalas med ränta har vi byggt in ett tillväxtkrav i ekonomin. Utbudet av pengar måste växa och, för att det inte ska bli inflation, måste även efterfrågan på pengar växa. Pengar bjuds ut som krediter och pengar efterfrågas för konsumtion, investeringar och handel.

Det gick bra så länge det gick att öka utvinningen av energi och EROEI var hög, men när tillväxten stagnerade och blev otillräcklig för att skulderna ska kunna betalas med avtalad ränta, blev det problem både i det reala och det finansiella systemet.

Dit nådde vi 2007. Vi fick, för att tala med Dmitri Orlov, en finansiell kris som utvecklades till en ekonomisk kris som utvecklades till en social kris och som riskerar att utvecklas till en kulturell kris. Nu blir det uppenbart för allt fler att tillväxten har nått vägs ände och att vi måste ställa om - vi måste bygga upp ett nytt realkapital som tillåter oss att leva på ett uthålligt sätt.

Att bygga realkapital innebär att investera tid, pengar, energi och investeringar måste finansieras. Men hur ska det gå till? Att bygga upp ett nytt realkapital tar lång tid, vi är överskuldsatta och våra nuvarande realtillgångar kommer att minska i värde i takt med att energiflödet minskar. Skulder som inte kan betalas kommer inte att betalas. (Det som sker nu är att den politiska eliten i EU och USA hjälper den finansiella eliten att få de 99 procenten att bära deras skulder så att de kan köpa de 99 procentens tillgångar till vrakpris.)

Vi har alltså brist på det som vi skulle behöva investera; tid, pengar, energi. Vi har börjat investera men vi har börjat för sent, vi har svårt att finansiera våra investeringar och investeringarna kommer att hämmas av en minskad tillgång till energi. Följden kommer att bli en fortsatt degradering av infrastruktur, hälsa, sjukvård, utbildningsväsende och en försvagning av de 99 procentens ekonomi.

Alltså är det det mänskliga samhällets blandning av fundamenta och ekonomi och av realt och finansiellt, som riskerar att leda till en kollaps för vårt moderna samhälle så som det fungerar nu.
Gustav K.
user 2390951
Stockholm, SE
Post #: 448
Genom att våra pengar skapas som skulder som ska betalas med ränta har vi byggt in ett tillväxtkrav i ekonomin. Utbudet av pengar måste växa och, för att det inte ska bli inflation, måste även efterfrågan på pengar växa.

Inflation är också ett mått länkat till pengar och därmed något vi definierar som mänsklighet.

En motfråga: anta att vi kollektivt kommer fram till att vi nått tillväxtens gränser och att det ekonomiska systemet därmed är dödsdömt. Vad är poängen med att fälla det? Det innebär ju katastrof för 99% av befolkningen som över natten förlorar sina arbeten och möjlighet att skaffa sitt levebröd?

Följden kommer att bli en fortsatt degradering av infrastruktur, hälsa, sjukvård, utbildningsväsende och en försvagning av de 99 procentens ekonomi.

Ett sinande resursutbud till ovanstående verksamheter ser oundvikligt ut men det behöver itne betyda att
tjänsten upplevs sämre. Sjukvården på Kuba är helt ok har jag hört, utbildningsväsendet i Nordkorea likaså (även om man kan ha synpunkter på vad som lärs ut :D). Det finsn verkligen möjligheter till bättre upplevda värden och därmed tillväxt.
Oscar K.
oscarkjellberg
Stockholm, SE
Post #: 647
Det är ingen person som har fällt det kapitalistiska systemet. Det faller därför att det kräver ständig tillväxt och att tillväxten nu har nått vägs ände. Den natt som du talar om började med den globala finansiella krisen 2007. Det kommer säkert att vara natt i många år, kanske decennier.

Den omställning som nu tvingas på oss av Moder Natur kan upplevas som ett hot men samtidigt är det mänsklighetens möjlighet att gå från ungdomens tillväxt och konkurrens till det mogna systemets balans och samarbete. Det har hänt förut i evolutionen och om vi är tillräckligt många som inser vad som står på spel så kan det hända igen.

Jackie Bergman, en av Oljegruppens medlemmar, har gjort en intervju med den fantastiske forskaren Elisabeth Sahtourus om just detta.

Fredrik G.
user 35254722
Stockholm, SE
Post #: 6
Intressant hur två av de mest välformulerade kollaps-profeterna ser på senaste Feasta-rapporten av David Korowicz:
http://www.feasta.org...­
Greer på http://thearchdruidre...­ vidhåller sin syn på att vi står inför en långsam nedgång, fast med nedåt-hack då och då, och tycker rapporten missar att staterna har moteld att sätta in när det verkligen gäller.
Orlov på http://cluborlov.blog...­ tycker sig få vatten på sin kvarn i sin tro på att vi nu lever med hög risk för ett globalt finanssammanbrott som i sin tur leder till att våra komplexa globaliserade försörjningskedjor oåterkalleligt bryter samman inom några veckor.
Hittills har kriser i enskilda länder osv. kunnat absorberas av systemet, men finns det en övre gräns, som vi snabbt närmar oss, där omfattningen och påfrestningen blir för stor ?
Steve H.
hipnot
Stockholm, SE
Post #: 480
97% Owned - Monetary Reform documentary - Directors Cut tror jag förklarar mycket av det som vi diskuterar dock utifrån UK Perspktiv. http://youtu.be/XcGh1...­
Gustav K.
user 2390951
Stockholm, SE
Post #: 450
Bara ett inspel om hur våra värderingar förändras: http://cornucopia.cor...­

Som ni ser är köp av guld och silver i Sverige belagt med moms. I och med den starka uppgången i guld/silverpris har alltså BNP fått sig en boost, trots att inget behöver ha producerats i realisteten. Ett utmärkt exempel på att BNP kan växa för evigt till följd av förändrade värderingar. Alltså, byter vi varor/tjänster med varandra i snabbare takt till högre priser så fortsätter BNP upp, Upp, UPP för evigt även om resurserna krymper.
Johan S.
user 3906087
Stockholm, SE
Post #: 109
Cornucpia (Lars Wilderäng) driver ju också frågan att vi borde räkna BNP i fasta priser och per capita. Han hävdar att BNP INTE har stigit under de sex år som alliansen regerat. Det viktigaste somj jag ser det är att det ekon. systemet skapar klyftor och samhället vittrar samman. Vi ser mer och mer rädsla och egoism vilket bekymrar mig
Powered by mvnForum

People in this
Meetup are also in:

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy