Oljegruppen Message Board › Flytande biogas - ett steg i rätt riktning?

Flytande biogas - ett steg i rätt riktning?

Eric Z.
Eric_Zinn
Göteborg, SE
Post #: 1
En positiv nyhet är att Lidköping Biogas har nyligen invigts. Anläggningen levererar flytande biogas, som effektiviserar logistiken mångfaldigt för biogas, vilket varit ett stort hinder i utvecklingen. Dessutom öppnar flytande biogas för möjligheten att ersätta diesel i tunga fordon, såsom långtradare. AB Volvo har nyligen lanserat sk metandiselmotorer som kör på gas med den effektiva dieselcykeln.
Självklart kommer inte denna utveckling att skydda oss från många av de stora effekterna av PO, men på lite mindre skala kommer det att hjälpa oss att behålla vissa transportmöjligheter med hjälp av ett avfallsbaserat bränsle. Nästa år kommer GoBiGas som kanske öppnar ännu större möjligheter för biogasen.
En kort film om Lidköping Biogas: http://www.youtube.co...­
Mvh
Eric Zinn
utvecklingsingenjör på Göteborg Energi
Kurt H.
QrtH
Stockholm, SE
Post #: 54
Men om metanet till någon del går oförbränt genom metandieselmotorerna, så kanske det inte är någon förbätttring jämfört med att ha en optimal motor för resp diesel eller gas.

Det förefaller i vilket fall som helst inte enkelt att konstruera och över tid ha en i denna aspekt bra lösning, motorer slits ju.

De motorer som kan klara flera bränslen, från gas till flytande, med enkel omställning mellan dessa, kan för fordonsanvändning underlätta övergången till förnybara drivmedel.

Att också otimera en blandning av flytande diesel och gas, typ metandieselmotorer, är inte säkert att det resulterar i acceptabla emissioner och därmed minsta möjliga klimateffekt.


Eric Z.
Eric_Zinn
Göteborg, SE
Post #: 2
Helt riktiga invändningar och frågeställingar.
Hur motorns effektivitet minskar med åren kan bara Volvo svara på så här långt, och än har inte dessa motorer blivit gamla. Det ska bli intressant att följa.
Metandieselmotorn kan också köras på ren diesel, vilket ger den eftertraktade flexibiliten du nämner.
Rörande blandningen så arbetar Volvo för att kunna ersätta så mycket diesel som möjligt med biogas utan att förlora motors höga effektivitet. I nuvarande modeller kan uppemot 75 % ersättning uppnås och det är här klimatnyttan görs.
Jag skulle vilja påstå att detta är till dags dato minsta möjliga klimateffekt man kan uppnå med dagens lastbilar och dagens styrmedel. Men mycket kommer förstås att hända framöver på alla fronter.
Från ett PO-perspektiv ser jag det som intressant att vi i Sverige nu producerar ett avfallsbaserat bränsle som är intressant för tunga fordon såsom långtradare, som är oerhört känsliga för störningar i dieselförsörjningen och -priset. Det finns även tunga fordon (fr t ex Scania) som kör på 100 % gas med Otto-motorer, där flyande biogas ger dessa fordon längre räckvidder än tidigare.
Eric Z.
Eric_Zinn
Göteborg, SE
Post #: 3
Volvo har också en del information på sin hemsida: http://www.volvotruck...­
Kurt H.
QrtH
Stockholm, SE
Post #: 55
Ett enklare steg kan vara att förvätska biogasen, sk GTL (Gas-To-Liquid) för användning i alla typer av dieselmotorer och fordon.

Då duger dieselmotorerna som de är och inga dyra tankar eller distributionssystem behöver byggas och drivas. Hög verkningsgrad och låga emissioner också.

Vi kan hoppas på att GTL-tekniken utvecklas, så att den även går att räkna hem för mindre utvinning av biogas. För att detta ska ske krävs att mera utvecklingsstöd ges för GTL-tekniken.

A former member
Post #: 568
Jag gjorde en mycket ytlig undersökning för en tid sedan på ASPO Sveriges hemsida, som visar att i Sverige idag så bränner vi grovt räknat ca 10 ggr mer fossil naturgas än biogas. Det mesta bränns i fjärrvärmeverk skulle jag tro. Min spontana invändning mot biogas är att det då borde vara bättre att bränna biomassan direkt i fjärrvärmeverken, och direkt ersätta fossil gas, istället för att investera pengar&energi i en konvertering av biomassa till fordonsdrivmedel. Den fossila naturgasen som då frigörs kan användas som fordonsdrivmedel utan problem. En av kommentörerna (finns det ordet?) länkade till följande undersökning som bekräftade min farhåga; att direkt bränna biomassa och producera el/värme i fjärrvärmeverk är det miljömässigt bästa sättet att ta vara på energin i biomassan.

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/26313.pdf­

Nu kan det iofs vara så att viss biomassa är våt eller har andra egenskaper som för den olämplig för direkt förbränning. Men jag föreställer mig att man sommartid, när det finns gott om billig solenergi, så kan man torka biomassa, som vi sedan bränner i fjärrvärmeverken på vintern, när vi behöver el/värme.

Edit : Här är de sammanfattande punkterna i Chalmersstudien:

  • Förbränning med utvinning av el och fjärrvärme är det miljömässigt klart bästa alternativet för hushållens källsorterade matavfall.

  • Biogasutvinning är ett sämre alternativ än förbränning, om energiutbytet och de problem som är förknippade med rötresten tas med i bilden.

  • Storskalig kompostering är ohållbar med hänsyn till föroreningsrisker och bör avvecklas för hushållsavfall.

  • Det är tveksamt om småskalig kompostering ger någon miljövinst om miljöanpassad förbränning finns som alternativ.

  • Hushållens källsortering bör ställas om till ”biobränsle” istället för ”komposterbart avfall”.

  • Utsorterat biobränsleavfall kan klara en viktig del av den miljömässigt eftersträvade omställningen till förnyelsebara energikällor.Eric Z.
Eric_Zinn
Göteborg, SE
Post #: 4
Intressanta tankar, men jag är rädd att du blandar dina äpplen och päron lite. Det är olyckligt att du fastnat för just denna rapporten också, det är nog en av de ytligaste i området. Den utvärderar alternativ med plus och minustecken! Kolla hellre in mer djupgående forskning och riktiga livscykelanalyser som t ex Pål Börjesson i Lund.
Merparten av naturgasen i Sverige används mycket riktigt i kraftvärmeverk, där främsta produkten är el men där vi i Sverige har turen som kan ta vara på värmen i våra fjärrvärmesystem. Till skillnad från större delen av Europa.
Merparten av biogaspotentialen i Sverige ligger våta avfall, såsom gödsel men även den biologiska fraktionen av hushållsavfallet. Gödsel lämpar sig inte för förbränning i några större volymer. Bränner vi matavfallet förlorar vi ofta möjligheten att återföra näringen till jordbruket. Till detta tillkommer stora men ännu inte realiserbara volymer halm som kanske kommer att kunna rötas tillsammans med t ex gödseln i framtiden (Tyska Verbio planerar att bygga en 30 MW halmbaserad biogasanläggning nästa år). Pappersbruken har också stora volymer våta restprodukter som i dagsläget "luftas" bort i stora bassänger som istället skulle kunna bli många hundra GWh biogas - bl a Stora Enso i Nymölla har sökt tillstånd för detta.
Dock är det som du säger delar av stadens avfall som lämpar sig för avfallsförbränning i fjärrvärmesystem.
Utifrån ett PO-perspektiv är jag övertygad (liksom du?) att naturgasen kommer att växa kraftigt på transportsidan, trots att vi då bygger in oss i ett nytt fossilt system. Anledningen är priset på NG, debatten om food vs fuel om dagens etanol och biodiesel samt begränsningarna i att snabbt bygga upp stora avfallsbaserade biogasssystem (som ändå bara kan utgöra 10 - 50% av vår bränslebehov beroende på teknikutvecklingen inom förgasningssidan och samhällets betalningsförmåga).
Enstaka utredningar är svåra att dra alltför långtgående slutsatser ifrån. T ex den norska rapporten om att elbilar i bästa fall minskar CO2 utsläppen med 29 %! Intressantare är kanske att både Gröna Bilister och Naturvårdsverket anser att biogas är det miljöbästa bränslet. Att vi sedan inte kommer att kunna ersätta vår fossila system i sin helhet med vettiga förnybara alternativ är vi kanske båda överens om?
Powered by mvnForum

People in this
Meetup are also in:

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy