addressalign-toparrow-leftarrow-rightbackbellblockcalendarcameraccwcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-small-downchevron-small-leftchevron-small-rightchevron-small-upchevron-upcircle-with-checkcircle-with-crosscircle-with-pluscrossdots-three-verticaleditemptyheartexporteye-with-lineeyefacebookfolderfullheartglobegmailgooglegroupsimageimagesinstagramlinklocation-pinm-swarmSearchmailmessagesminusmoremuplabelShape 3 + Rectangle 1outlookpersonJoin Group on CardStartprice-ribbonImported LayersImported LayersImported Layersshieldstartickettrashtriangle-downtriangle-uptwitteruseryahoo

Oljegruppen Message Board › Charles Hall, ekonomi och tillväxtens gränser

Charles Hall, ekonomi och tillväxtens gränser

Oscar K.
oscarkjellberg
Stockholm, SE
Post #: 663
Jag deltog i de båda träffarna med professor Charles Hall som Global Utmaning anordnade i Stockholm under den gångna veckan. Han är både natuvetare och ekonom och han är framförallt mycket uppfriskande för den som i likhet med mig har varit kritisk mot den neoklassiska teorin alltsedan studieåren. Han delar ut många frejdiga sarkasmer om denna teori som totalt dominerar vårt lilla svenska offentliga rum och våra ekonomiinstitutioner. För sin egen del förespråkar han det som han kallar för en biofysisk ekonomi som är utformad för att uppfylla kriterier för den vetenskapliga undersökningsmetoden.

I den klassiska ekonomiska teorin var produktionen en funktion av tre viktiga faktorer; Jord dvs naturresurser inklusive energi, människans Arbete och hennes tillverkade Kapital dvs redskap, anläggningar, maskiner och liknande.

I den neoklassiska ekonomiska teori som utvecklades under tillväxteran då vi exploaterade olja och gas som gav oss billig energi i överflöd, har man inte längre med naturresursen som en viktig faktor. Eftersom kostnaden för att exploatera olja och gas kommersiellt var så låg kom denna energikomponent att få en låg vikt i våra BNP-räkenskaper vilket kan tolkas som att den faktiskt inte är särskilt viktig i verkligheten heller. En sådan tolkning bygger dock på antagandet att olja och gas handlas till det rätta priset. Eftersom olja och gas till stor del handlas på en öppen marknad har också många antagit att priset är rätt.

Men - vad är det rätta priset på en ändlig energiresurs? Med mitt sätt att se borde det vara högre än priserna på energi från de flödande energikällorna eftersom det endast kommer att räcka under några få generationer. Dessutom borde de som utvinner och förbränner olja också betala för den skada som det medför. Med ett annat och riktigare pris på olja och gas skulle dess andel av BNP antagligen bli mycket stor vilket bättre skulle avspegla dess betydelse för produktionen.

Ungefär så här beskrev Charles Hall några av grunderna i den biofysiska ekonomiska teorin:

 • Ekonomi handlar om att investera energi för att exploatera naturen. I verkligheten är våra ekonomier beroende av sin förmåga att exploatera naturen.
 • Folk som kan öka sin energiförbrukning per capita blir mer förmögna.
 • De idag dominerande ekonomiska teorierna (främst den neoklassiska) utvecklades under tillväxteran (1900-talet) då exploateringen av olja och gas gjorde det möjligt att sänka priset och öka användningen av olja och gas per capita.
 • Ekonomisk utveckling handlar om hur vi lyckas utveckla förmågan att exploatera den ena efter den andra naturresurser; hur vi uttömmer eller överutnyttjar en viss naturresurs och sedan går vidare till andra resurser. (Hall hade hämtat sina exempel från Montana och Equador).
 • Empiriska studier av 40 länder visar att den ekonomiska effektiviteten (= produktion/produktionsinsats) i exploateringen/omvandlingen av naturresurser som energi, vatten eller skog till varor och tjänster inte har ökat med tiden. Den tycks snarast minska. Han visade exempel där man hade mätt produktion som BNP/Joule och insatsen som kvalitetskorrigerad energi. (Ko et al. 1998, Tharakan et al. 2003, Hall och Koo, 2005).

Ett annat intressant inslag var hans kommentar till en av de centrala figurerna i boken Tillväxtens gränser från 1972.På den tiden kunde man inte få med årtalen på grafens x-axel och därför är den svår att läsa. Hall visade därför ovanstående bild av grafen där han hade skrivit in årtalen och, voilá, plötsligt ser man en simulering som tycks stämma mycket väl med utvecklingen så som den faktiskt har varit fram till 2012. Men även om denna simulering utifrån de samband som man på den tiden kände till, har kommit att överensstämma med verkligheten så är allmänhetens bild av Tillväxtens gränser är starkt präglad av den långa och framgångsrika våg av insatser som gjordes för att sabla ner den.

I artikeln Cassandra's curse: how "The Limits to Growth" was demonized av Ugo Bardi på The Oil Drum den 9 mars 2008, nämner Bardi bland annat att den italienska ekonomen Giorgio Nebbia år 1997 hade noterat att reaktionen mot Tillväxtens gränser hade kommit från åtminstone fyra håll.

 • De som såg boken som ett hot mot sin näringsverksamhet.
 • Professionella ekonomer som såg den som ett hot mot deras dominans inom ekonomisk rådgivning och undervisning.
 • Den katolska kyrkan som kände sig pikad av forskarnas idé att överbefolkningen var en viktig faktor bakom problemen.
 • Den politiska vänstern i väst som uppfattade studien som en bluff från överklassen i syfte att lura löntagarna att tro att det proletära styret inte var ett lämpligt mål.

Bardi tyckte att Nebbias lista var ofullständig och fyllde i med följande:

 • religiösa fundamentalister,
 • den politiska högern,
 • de som tror på evig tillväxt,
 • politiker som söker enkla lösningar på alla problem och
 • många andra.

Charles Hall nämnde också den klassiske ekonomen Thomas Robert Malthus som är känd för sin Essay on the Principles of Population som kom ut 1798. (Den har för övrigt kommit ut på svenska på Daidalos förlag: En avhandling om befolkningsfrågan i översättning av Eva Backelin).

I ljuset av det vi nu vet och som tydligt illusteras av de simuleringar som publicerades i Tillväxtens gränser kan man säga att Malthus ser ut att få rätt trots att han inte insåg att mänskligheten skulle komma att exploatera de fossila lagren av olja och gas. När energinettot från dessa klingar av, återgår vi till ett läge där hans modell för befolkningsutvecklingen stämmer med verkligheten.

Enligt Malthus modell kan levnadsstandarden inte öka varaktigt för de breda massorna. Befolkningen kommer att växa exponentiellt så länge som näringsutrymmet kan livnära den växande befolkningen. Eftersom odlingsbar mark är begränsad och nyodling av mark blir på mark med allt sämre avkastning så finns där en gräns för hur stor befolkning som marken kan försörja. Malthus kunde inte ana att det ett sekel efter hans död skulle komma en fossil parentes som skulle driva upp befolkningen till en enorm proportion i förhållande till planetens bärkraft.

När jag frågade Charles Hall om han har någon idé om den sekvens av händelser som vi nu kan förvänta när vi går in i en omställning till den kommande bristen på olja och därmed på många andra ändliga resurser, så gav han ett svar som i grunden var mycket dystert. Det verkar som att han räknar med att människorna kommer att slåss om de krympande resurserna. Han förklarade också att hans bild av framtiden är skälet till att han har valt att inte skaffa några barn.
Fredrik G.
user 35254722
Stockholm, SE
Post #: 12
Så måste det förstås bli. Finns inte mycket att spinna vidare på faktiskt. Skaffa barn tycker jag nog man kan göra ändå, allt naturligt måste ändå rulla vidare to the bitter end. Man får inta en momentan och stoisk attityd till dagens soppa på just den här planeten.
A former member
Post #: 569
Suck, jobbigt, jag trodde att en misantrop som jag själv inte skulle påverkas av detta, men ser man på Malthus med "peak oil" glasögonen på, då blir bilden ganska dyster. På 1800-talet så fick den kredit- och fossildrivna tillväxten lite andrum genom att vi koloniserade jungfrulig mark i nordamerika, Asien mm. Ursprungsbefolkningarna fick dö/flytta på sig/låta sig "frälsas" av den vite mannens välvilja och livsstil. Den här gången finns ingen ny kontinent, eller planet att flytta till, jordens befolkning har vuxit från ca 1 miljard 1800 till uppemot 7 miljarder idag...
Graf över befolkning från Wikipedia:

Johan S.
user 3906087
Stockholm, SE
Post #: 111
Aha! Trodde alla var överens om att befolkningökningen som ett hot är en myt. Befolkningen ökar inte i Europa, USA, Ryssland eller Kina. Viss ökning i vissa afrikanska länder ....?? Befolkningen lär plana ut kring 9 miljarder.
Vi får nog nog med problem ändå
Powered by mvnForum

People in this
Meetup are also in:

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy