What we're about

נסו לחשוב לרגע על כל הזכרונות והמידע האישי הדיגיטלי שלכם, מה הייתם רוצים שיקרה להם לאחר מותכם? למי הייתם רוצים שתהיה גישה אליהם?
בעבר, אחרי שאדם מת, בני משפחתו נגשו לחפציו ועיינו בהם בלי פיקוח או מגבלה. היום זה מסובך יותר: חברות ענק מחזיקות את המפתח למידע. לחלק מהחברות יש מדיניות ברורה וכלים באמצעותם אפשר לנהל את המידע הדיגיטלי לאחר מותנו, אבל לחלק מהחברות אין מדיניות ברורה. תמונות, מכתבים ומסמכים שמורים כקבצים דיגיטליים ומאוחסנים במחשבים, בטלפונים החכמים, בענן ובשאר פלטפורמות וירטואליות.
מחקר שנערך לאחרונה עבור איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), גילה שהמידע לגבי נושא זה עדיין אינו מוסדר ואינו מובן מספיק לציבור הרחב.
הצטרפו אלינו למפגש מרתק עם החוקרים – פרופ' מיכאל בירנהק מאונ' ת"א וד"ר טל מורס ממכללת הדסה – על ממצאי המחקר וההמלצות לניהול הגישה לזכרונות דיגיטלים בצורה יעילה.

Members (31)

Photos (3)