What we're about

מפגשים ואירועים העוסקים באדריכלות, תכנון והסביבה הבנויה הנערכים בזהזהזה גלריה לאדריכלות (האנגר 21 בנמל תל אביב). זהזהזה גלריה לאדריכלות היא חלל יעודי לאדריכלות ולסביבה הבנויה, הפועל משנת 2006 בנמל תל אביב. הגלריה מארחת תערוכות מאת אדריכלים ומתכננים מישראל ומהעולם, וכן יוזמת ומארחת מפגשים, הרצאות ואירועים בנושאי אדריכלות ותכנון.

Members (47)

Photos (13)