What we're about

היוזמה למפגשים "מדברות דיגיטלית" נעשתה במטרה לקדם שיח פורה ומעשיר וללמוד יחדיו נושאים שונים מעולם הדיגיטל. במפגשים נשמע הרצאות בנות כעשרים דקות בנושאים שונים, נציג מקרי מבחן ולאחר מכן נקיים דיון פתוח בין חברות וחברי הקבוצה שבו יתאפשר לכל אחת ואחד מהמשתתפות להעלות נושאים לדיון, לשתף בדילמות פרטניות וסיעור מוחות משותף.

המפגשים הם מיזם שממשיך באופן ישיר את האג׳נדה של כנס דיגיטליות שהתקיים לראשונה ביוני 2018 והיוזמה מנוהלת על ידי שלוש יזמיות הפועלות בהתנדבות - לי לוי, נועה סגול ואריאלה מסרסקי.
.לי לוי, יוזמת הכנס, בחנה את מצב הייצוג הנשי של נשים בכנסים ואירועים מקצועיים בתחום השיווק הדיגיטלי
הממצאים? מדאיגים. היחס הגבוה ביותר שנמצא היה 5 נשים מתוך 18 מרצים. אילו היה מדובר במקצוע "גברי" מובהק, אולי זה פחות היה צורם, אבל נשים מהוות כמעט מחצית מהעוסקים בתחום (47% בשנת 2017, עפ"י סוכנות פיאלקוב), מאיישות תפקידי מפתח, ובה בעת משתכרות בממוצע 3,200 ש"ח פחות מגברים.

מטרות המפגשים הם לקדם שוויון מקצועי, פיתוח והפריה הדדית, כמו גם לתת במה לנשים שרוצות להרצות ולשתף בידע שלהן, אבל לא יודעות היכן להתחיל.
אם אתן מרגישות שיש לכן ידע שתרצו לשתף, ותרצו להרצות - אין צורך בנסיון. אנו נלווה אתכן בהכנת ההרצאה ונשמח לתת משוב. כמו כן ההרצאות מצולמות לטובת המרצות והמשתתפות.

*התוכן מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות אך פונה לכל המגדרים

Members (159)

Photos (4)