What we're about

המפגשים מיועדים לאנשים שהתשובות המוכנות שאנו מקבלים לשאלות על מהות האנושות ולאן כל זה הולך, לא מספקות אותם והם מחפשים רעיונות יותר אינטיליגנטיים ואמיתיים בקשר לנושאים המהותיים של החיים.
בשלושת המפגשים יונחו על השולחן כמה מהשאלות הללו ויבחנו דרכי חשיבה חדשות בקשר אליהן.

Photos (1)