What we're about

תחיה בן צור מנהלת קהילה של 45 אלף נשים בפייסבוק.
היא עובדת בזה 24/7. היא עונה מפדבקת ועוזרת לכל אישה שפונה אליה והמממוווןןן פונות.

אם את יודעת שאת רוצה קהילה כזאת מאחוריך, זה המקום להמשיך לקרוא.
כי קהילה כזאת זה לא רק כח.
זאת אחריות כלפי כל אחת מהנשים, להיות שם ולתת את מה שהן באו בשבילו.
וזמן. המון זמן...

אנחנו מזמינות אותך לשמוע איך לפלס את הדרך בהמון הקהילות שיש לנו היום
ואיך למצוא את הנקודה שתביא אותך לשם.

Past events (1)

Photos (3)