What we're about

במסגרת תהליך התכנון האסטרטגי שמשית 2030 הוקם צוות פיתוח כלכלי שגיבש חזון להקמת קהילה עסקית פעילה של תושבי שמשית. הקהילה תהווה אכסניה לרעיונות, הפריה הדדית ושיתופי פעולה ותציע מענה לצרכי העסקים כגון: נטוורקינג, ידע, תשתית פיזית, שירותי משרד ועוד...

במסגרת הקבוצה "קהילה עסקית - שמשית" יתקיימו פגישות של חברי הקהילה. בכל פגישה יהיה מרצה אורח וכן דיון חופשי בנושאים שמעניינים את המשתתפים.

קבוצת הקהילה העסקית פתוחה לכל תושבי שמשית: עצמאים ושכירים

https://secure.meetupstatic.com/photos/event/3/a/e/4/600_479055076.jpeg

Past events (5)

Photos (7)