What we're about

全部香港人的理想只得一個,就係環遊世界

我們的成立,旨在聚集有理想的朋友、出黎見多D人、傾談多D;活動中互相交流, 溝通中互相認識;透過多元化活動擴闊生活圈子,享受生活、品味人生

我地希望大家可以輕鬆玩樂, 希望大家透過簡單活動一齊減壓,喺輕鬆玩樂之中搵到自己活力的一面。 365日都開開心心, 發放正能量!活動包括:

- 戶外活動:行山, 野餐, 放風箏, BBQ, 踏單車, 跑步, 游水

- 室內活動:晚飯, 手作仔, 整甜品/蛋糕, 唱K, Art Jam, war game

- 義務工作: 派飯比露宿者, 探訪老人院及兒童院, 功課輔導

*有咩想玩都可以同我地講!

請各位享受活動之餘也注意以下規則:

1. 若無法出席活動者請將RSVP盡快由Yes改為Not Going。

2.不鼓勵以銷售作為目的的交友行為,如有會員感到被滋擾,請向搞手聯絡。

3. 希望各參與者尊重活動及其他人,任何影響活動進行的行為也會令其他人感到困擾,如進行集體活動時過份關注其手機、聚會時有過份的言語攻擊等等的行為,本會絕不容許 !

焦點活動:
《秋天遠足系列》輕鬆行山🗿+睇靚風景🗺+影靚相👫
https://www.meetup.com/preview/環遊世界不是夢-旅遊交流...

Upcoming events (5+)

相約在咖啡館

Needs a location

你好我系HOST阿俊 大家有冇諗過可以每次去咖啡店的15分鐘時間可以認識到一個新的朋友? 呢個朋友可能會變成你男/女朋友,合作夥伴,旅伴,志同道俠,好友,玩伴, 伴侶,心靈好友每一次都係機會每一次都係新的賞試,大家可以帶出自己想要的話 題故事來同人分享從以找到共鳴的人,因為你不講沒有人知道你想的是什麼,人與 人之間最遙遠的是想法而是距離,溝通不是為了改變對方而是找到彼此都能理解 的地方. 聚腳日子時間地點: 7:30pm - 9:30pm, 佐敦柯士甸道102號starbucks 費用全免! 我們會以輕鬆的話題開始活動的 大家也可以帶出自己想要的話題因為沒有人知道你的想法,帶出自己想要 的自然更易找到想要的,也可以做一個玲聽者希望幫到大家藉此活動擴闊社交圈子 拉近人與人的距離.這是個交流的活動請不要在活動上推銷生意如發現,有權要求 你離開這是我電話有問題可以找我[masked]

相約在咖啡館

Needs a location

你好我系HOST阿俊 大家有冇諗過可以每次去咖啡店的15分鐘時間可以認識到一個新的朋友? 呢個朋友可能會變成你男/女朋友,合作夥伴,旅伴,志同道俠,好友,玩伴, 伴侶,心靈好友每一次都係機會每一次都係新的賞試,大家可以帶出自己想要的話 題故事來同人分享從以找到共鳴的人,因為你不講沒有人知道你想的是什麼,人與 人之間最遙遠的是想法而是距離,溝通不是為了改變對方而是找到彼此都能理解 的地方. 聚腳日子時間地點: 7:30pm - 9:30pm, 佐敦柯士甸道102號starbucks 費用全免! 我們會以輕鬆的話題開始活動的 大家也可以帶出自己想要的話題因為沒有人知道你的想法,帶出自己想要 的自然更易找到想要的,也可以做一個玲聽者希望幫到大家藉此活動擴闊社交圈子 拉近人與人的距離.這是個交流的活動請不要在活動上推銷生意如發現,有權要求 你離開這是我電話有問題可以找我[masked]

相約在咖啡館

Needs a location

你好我系HOST阿俊 大家有冇諗過可以每次去咖啡店的15分鐘時間可以認識到一個新的朋友? 呢個朋友可能會變成你男/女朋友,合作夥伴,旅伴,志同道俠,好友,玩伴, 伴侶,心靈好友每一次都係機會每一次都係新的賞試,大家可以帶出自己想要的話 題故事來同人分享從以找到共鳴的人,因為你不講沒有人知道你想的是什麼,人與 人之間最遙遠的是想法而是距離,溝通不是為了改變對方而是找到彼此都能理解 的地方. 聚腳日子時間地點: 7:30pm - 9:30pm, 佐敦柯士甸道102號starbucks 費用全免! 我們會以輕鬆的話題開始活動的 大家也可以帶出自己想要的話題因為沒有人知道你的想法,帶出自己想要 的自然更易找到想要的,也可以做一個玲聽者希望幫到大家藉此活動擴闊社交圈子 拉近人與人的距離.這是個交流的活動請不要在活動上推銷生意如發現,有權要求 你離開這是我電話有問題可以找我[masked]

相約在咖啡館

Needs a location

你好我系HOST阿俊 大家有冇諗過可以每次去咖啡店的15分鐘時間可以認識到一個新的朋友? 呢個朋友可能會變成你男/女朋友,合作夥伴,旅伴,志同道俠,好友,玩伴, 伴侶,心靈好友每一次都係機會每一次都係新的賞試,大家可以帶出自己想要的話 題故事來同人分享從以找到共鳴的人,因為你不講沒有人知道你想的是什麼,人與 人之間最遙遠的是想法而是距離,溝通不是為了改變對方而是找到彼此都能理解 的地方. 聚腳日子時間地點: 7:30pm - 9:30pm, 佐敦柯士甸道102號starbucks 費用全免! 我們會以輕鬆的話題開始活動的 大家也可以帶出自己想要的話題因為沒有人知道你的想法,帶出自己想要 的自然更易找到想要的,也可以做一個玲聽者希望幫到大家藉此活動擴闊社交圈子 拉近人與人的距離.這是個交流的活動請不要在活動上推銷生意如發現,有權要求 你離開這是我電話有問題可以找我[masked]

Past events (29)

相約在咖啡館

Needs a location

Photos (12)