Lo que hacemos

A Industriosa (https://aindustriosa.org/) é unha asociación sen ánimo de lucro que conta cun local na rúa barcelona provisto de diferentes ferramentas.

https://www.youtube.com/watch?v=7mVK7obSv80

Eventos anteriores (107)

También puedes encontrarnos en