Past Meetups (4)

What we're about

13284 - det är antalet öppna API'er i skrivande stund, och de ökar i antal för varje dag! Är du intresserad av att ta dela erfarenheter kring öppna API'er, gå då med i denna grupp. Här kommer du att få träffa tekniker som utvecklar och förvaltar API'er, du kommer att få ta del av erfarenheter kring utvecklings- och driftsplattformar för API'er, och framförallt, vi vill träffas under avslappade former för att snacka öppna API'er. Vi avslutar meetup-en med öl och pizza.

Members (406)