What we're about

13284 - det är antalet öppna API'er i skrivande stund, och de ökar i antal för varje dag! Är du intresserad av att ta dela erfarenheter kring öppna API'er, gå då med i denna grupp. Här kommer du att få träffa tekniker som utvecklar och förvaltar API'er, du kommer att få ta del av erfarenheter kring utvecklings- och driftsplattformar för API'er, och framförallt, vi vill träffas under avslappade former för att snacka öppna API'er. Vi avslutar meetup-en med öl och pizza.

Past events (4)

Learn more about integration, APIs and Fuse

Konferenscenter 7A vid centralen

APIs and Microservices, learn the WSO2 platform capabilities

Lundquist & Lindquist konferenscenter

API Management införande, erfarenhet och förvaltning

Skanska skrapan