Past Meetup

FERNISERING AF ”FORÅRSUDSTILLING” - Københavns Kulturcenter

Details

FERNISERING AF ”FORÅRSUDSTILLING” EN NY BEGYNDELSE – ALT BLIVER NYT" (English Version below)

Kulturevents.dk inviterer dig til fernisering af ”Forårsudstilling” En ny begyndelse – alt bliver nyt

Med kunstnerne Charlotte Thomsen, Lilly Sandoval og Soraya Quintana. Den 29. marts 2014 fra kl 15-18 i Københavns Kulturcenter, Drejervej 15, 2400 København NV.

FRI ENTRÉ. Du kan også invitere dine venner ved at gå ind på Kulturevents Meetup gruppen https://www.facebook.com/events/654177977962349/?source=1 FORÅRSUDSTILLING EN NY BEGYNDELSE – ALT BLIVER NYT.

Kunstnerne tager udgangspunkt i den fantastiske skaberkraft som ses, mærkes og fornemmes om foråret. Og i påskens budskab om friheden i opstandelsen. Oplevelsen af skaberværket er inspirationen, som kommer til udtryk i deres billeder. De kombinerer fra deres egen personlige stil, figurative billeder taget fra naturen, såvel som luftige abstrakte malerier med levende farver.

OM KUNSTNERNE

Charlotte Thomsen (f. 1961) Er uddannet Produktudvikler /Designer på TEKO i 1984, og har arbejdet som sådan indtil 2007. Med hendes bagrund som designer, har hun en naturlig tilgang til at arbejde med farvernes, det figurative og det abstrakte univers. Og siden 2007 har hun beskæftiget sig med sin kunst. I begyndelsen af 90'erne spirede lysten og behovet for frit at udtrykke kreativiteten i sit eget felt. I modsætning til den profesionelle side hvor opgaverne ofte er stramt bundet. Charlottes formål med sin kunst er at udtrykke dybe følelser og oplevelser. Udforske dem ved hjælp af forskellige teknikker, skalaer og størrelser. Charlotte har vist hendes kunst i forskellige udstillinger i Danmark. (www.charlottethomsen.dk (http://www.charlottethomsen.dk/))

Lilly Sandoval (f. 1971) Er uddannet pædagog, og arbejder i en børnehaveklasse og SFO i en international, katolsk skole. Har i løbet af årerne modtaget undervisning og taget kurser i tegning, maling (akvarel, olie og akryl), skulptur, filtning og smykkefremstilling. Arbejder periodevis med de forskellige genre. Hun holder sig til den naturalistiske/figurative stil. Motiverne finder hun primært på sine rejser, hvor hun enten maler i naturen eller tager foto,s for senere at bearbejde indtrykkene. Har en særlig forkærlighed til de norske fjelde, som indeholder et væld af farver og drama. Og eftersom hun er halv norsk, og tilbringer de fleste somre i Norge, reflekteres dette naturligt i hendes billeder. Dette er hendes første udstilling med en billedserie i oliekridt, og andre arbejder i akvarel og olie.

Om vores internationale gæst, Soraya Quintana

Hun er en venezuelansk kunstner og indretningsarkitekt, der har formået at håndtere forskellige projekter, der kræver omfattende kreative evner og kunstneriske talenter primært i Venezuela, Aruba, Curazao og USA. Hendes kunst er nu udstillet i Café Kant og viser abstrakte billeder med levende farver, drevet af hendes åndelige og følelsesmæssige side, der kombinerer forskellige teknikker af collage mangfoldighed og blandede materialer. Soraya Quintana udstilling på Københavns Kulturcenter blev sponsoreret af forskellige venezuelanske lokale institutioner og private virksomheder.

Komme og slutte sig til os den 29. marts 2014 fra kl 15-18 på Københavns Kulturcenter (Café Kant og Foyer - Drejervej 15, 2400 København NV). Med en dejlig musik udvælgelse, lette snacks, i godt miljø i Café Kant og Foyer at sæde og chill. Ser frem til at se dig og dele en hyggelig aften med dine venner og familie! Vi ses!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

EXHIBITION OPENING "SPRING EXHIBITION” A NEW BEGINNING - EVERYTHING IS NEW”

Kulturevents.dk invite you to join us in the art exhibition vernissage "Spring Exhibition” A new beginning - everything is new.

With the artists Charlotte Thomsen and Lilly Sandoval, featuring guest Venezuelan artist Soraya Quintana. March 29th 2014, from 15-18hrs at Københavns Kulturcenter, Drejervej 15, 2400 København NV.

FREE ENTRANCE. You can also invite your friends using our Kulturevents Meetup group https://www.facebook.com/events/654177977962349/?source=1 SPRING

EXHIBITION: A NEW BEGINNING - EVERYTHING IS NEW.

The artists are based on the amazing power of creation as seen, felt and sensed in the spring. And of Easter message of freedom in the resurrection. The experience of creation is the inspiration, as expressed in their images. They combine their own personal style, figurative images taken from nature, as well as airy abstract paintings with vivid colors.

Charlotte Thomsen

Is educated as Product Developer / Designer at TEKO in 1984 and has worked in that area until 2007. With her background as a designer she has a natural approach to work with the color, the fuguative and the abstract universe. And since 2007, she has been concentrated in doing her art. In the early 90s she felt a strong desire and need to freely express her creativity in her own right. In contrast to the professionaIs design world where task often stricktly bounded. Charlotte purpose of her art is to express deep feelings and experiences exploring them using different techniques, scales and sizes. Charlotte has shown her art in various exhibitions in Denmark. Charlotte Thomsen (f. 1961) Er uddannet Produktudvikler /Designer på TEKO i 1984, og har arbejdet som sådan indtil 2007. Med hendes bagrund som designer, har hun en naturlig tilgang til at arbejde med farvernes, det figurative og det abstrakte univers. Og siden 2007 har hun beskæftiget sig med sin kunst. I begyndelsen af 90'erne spirede lysten og behovet for frit at udtrykke kreativiteten i sit eget felt. I modsætning til den profesionelle side hvor opgaverne ofte er stramt bundet. Charlottes formål med sin kunst er at udtrykke dybe følelser og oplevelser. Udforske dem ved hjælp af forskellige teknikker, skalaer og størrelser. Charlotte har vist hendes kunst i forskellige udstillinger i Danmark. (www.charlottethomsen.dk (http://www.charlottethomsen.dk/))

Lilly Sandoval

Is education teacher and works in a preschool and after school in an international, Catholic school. Have over the years received training and taken lessons in drawing, painting (watercolor, oil and acrylic) sculpture felting and jewelry making. Working at times in different genre. She sticks to the naturalist / figurative style. The subjects she finds primarily on her travels where she either paints in nature or taking photos for later processing impressions. Have a special fondness for the Norwegian mountains which contains a richness of colors and drama. And since she is half Norwegian and spends most summers in Norway this reflected naturally in her pictures. This is her first exhibition with a serie of pictures in crayon, and other works in watercolor and oil.

About our international guest, Soraya Quintana

She is a Venezuelan artist and interior designer who has managed different projects that require extensive creative skills and artistic talents primarily in Venezuela, Aruba, Curazao and the United States. Her art exhibited now in our Café Kant, shows abstract individuals with vivid colors, driven by its spiritual and emotional side, combining different techniques to explore with collage and a variety or mixed materials. Soraya Quintana exhibition at Københavns was sponsored by various Venezuelan local institutions and private companies.

Join us on March 29th 2014, from 15-18hrs at Københavns Kulturcenter (Café Kant og Foyer - Drejervej 15, 2400 København NV) you also will enjoy a nice music selection, with light snacks, soft drinks in good environment in Café Kant and Foyer seat and chill.

Looking forward to see you and share a pleasant evening with your friends and family! Vi ses!

Copenhagen Art Meetup FB group https://www.facebook.com/groups/129409310423458/