Next Meetup

Core Quadrant Alchemy - Managing polarity with Daniel Ofman
Warmly Wellcome to a an exiting and simply complex lunch hour at Ekskäret Klustret! In times of complexity, The ability to manage polarity becomes more and more important. The Core Quadrant offers a powerful and simple way to explore your self, teams and organizational dynamics. Daniel Ofman from The Hague, Netherlands and originator of the model will guide us through an hour full of insight and inspiration. Note: This Meetup will be held in English This is a free seminar. There will be coffee and and something to drink but but you need to BRING YOUR OWN LUNCH or buy it on the 5th floor at K-märkt. The lecture will start at 12.00 and it will be followed by an opportunity to ask questions and by a book about the model/method for a reduced price (100 SEK). Modellen Kärnkvadranterna* kan förklaras på tio minuter samtidigt som den kan engagera dig för resten av ditt liv. Att förstå dynamiken bakom dina egna kärnkvaliteter och utmaningar kan ge en djup insikt om hur du fungerar i relation till andra och utmaningar i livet. Daniel Ofman är i Stockholm för att hålla en handledarutbildning i Kärnkvaliteter på Ekskäret. Vi vill passa på att göra det möjligt för fler att möta honom och höra honom prata om modellen. Vi hälsar dig därför välkommen till denna lunch med Daniel. Om Kärnkvadranterna Vid det här laget har vi använt modellen på många sätt i både individ-, grupp- och organisationssammanhang. Vi har använt den i ledarcoachning, i ledningsgruppsutveckling, till och med i organisationsutvecklings-sammanhang. Det är flera saker som gör modellen attraktiv ur vårt perspektiv. Den bygger på en grundsyn vi gillar – att ha fokus på sina styrkor, det som fungerar bra och att våra svagheter nästan alltid bottnar i ett överanvändande av våra styrkor. Den hjälper oss att acceptera oss själva som vi är och samtala om detta med andra. Kärnkvadranterna är dessutom en polaritetsmodell som synliggör vikten av balans mellan mina kvaliteter eller egenskaper. Jag behöver inte förminska mig själv utan istället utveckla min utmaning för att bli mer av det jag redan är. Var med och samskapa! Vi lever i en tid där vi står inför unikt stora utmaningar som kräver verkligt ledarskap och samverkan över gränser. Vi vill arbeta med att stötta människor och organisationer i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. På många sätt kan Kärnkvadranterna vara en hjälp i det arbetet. Dels för att samverkan kräver självkännedom och kvadranterna är ett fantastiskt hjälpmedel för det, men också för modellen i sig är något att samverka kring. Mycket samskapande har skett kring modellen i Sverige och ett stort nätverk av konsulter, coacher och ledare använder den idag. Kom och var med! Pontus, Johan & Marie-Louise, www.gro.nu

Eskäret Klustret @ Epicenter

Mäster Samuelsgatan 36, 7th floor · Stockholm

Upcoming Meetups

Past Meetups (49)

What we're about

Are you passionate about combining people and agile to create engagement? Do you find most of todays traditionally managed organizations boring places to work in? If you also believe that there is a better way to manage (or self organize!) our companies to make them better places to work in, this is definitely the meetup group for you. We arrange free network meetings and also conferences and trainings with a cost attached - 5% of the income will always go back to Agile People to make sure that we can continue the important work of making a future, better world of work. Welcome, together we create better organizations :)

Also join us on our Facebook page (https://www.facebook.com/agilepeoplesweden/?ref=ts&fref=ts) and on Twitter @AgilePeopleSwe (https://twitter.com/AgilePeopleSwe)

Members (1,220)

Photos (278)