OKR - Cele dla zespołu oraz organizacji; prowadzi Tomek Dąbrowski

This is a past event

35 people went

Details

W 1999 roku John Doerr stał się jednym z udziałowców Google. Oprócz zainwestowania ok. 12mln dolarów w startup Larry’ego Page oraz Sergey’a Brin, Doerr zaproponował także model zarządzania oparty na celach oraz kluczowych rezultatach (ang. _Objective and Key Result_), którego nauczył się pracując w Intel. Od tamtego czasu podejście OKR stało się coraz bardziej popularne. Obecnie wiele dużych firm, jak np. Dropbox, Zalando, Uber coraz częściej korzysta z tego narzędzia.

Podczas prezentacji warsztatowej opowiem o podstawach OKR. Omówię techniki pomagające sformułowanie metryk zorientowanych na wartość, a nie na aktywność. Uczestnicy, pracując w grupach, bedą mieli możliwość przećwiczenia definowania celi i metryk dla wybranego przez siebie scenariusza.

Na koniec przedstawię, jak podejście OKR jest wdrożone w HolidayCheck. Podzielę się także na naszymi Lesson Learned.

Tomek Dąbrowski - związany z Agile Poznań od początku istnienia. Jego pasją jest tworzenie zwinnych organizacji opartych na zaufaniu, transparentności oraz zorientowaniu na klienta końcowego. Obecnie pracuje w HolidayCheck, gdzie pełni obowiązki OKR Champ oraz wspiera zespoły biznesowe w tematyce zwinności. Wiecej informacji na profilu Linkedin https://www.linkedin.com/in/tomekdab/