Past Meetup

Sortowanie Product Backlogu - warsztat (M. Tryliński)

This Meetup is past

27 people went

Location image of event venue

Details

Zapraszamy na kolejne spotkanie warsztatowe. Tym razem Marek Tryliński poprowadzi warsztat z zarządzania Product Backlogiem. Jednym z elementów tej aktywności jest sortowanie. W trakcie warsztatu, uczestnicy poznają kilka przydatnych metod, dzięki którym ustalanie kolejności w backlogu będzie prostsze i szybsze.

W pierwszej części prowadzący przedstawi szkoleniowy Product Backlog, a w kolejnych, uczestnicy po podziale na mniejsze grupki przećwiczą jedna z poniższych metod:

- 1-3-5
- now / not now
- monopoly dollars
- bucket prioritization
- Moscow
- Kano model
- now - how - wow
- ROI
- paired comparison

W ostatniej części, poszczególne grupki zaprezentują swoje doświadczenia z daną metodą. Niektóre z nich są prostsze, a niektóre bardziej złożone.

Marek Tryliński

Przez ostatnich 9 lat Marek pracował jako agile coach, scrum master i product owner. Pomaga organizacjom w implementacji zwinnych zasad, wartości i praktyk. Pracował z ponad 100 zespołami z Europy i Azji, a ostatnio wiele z nich pracuje poza software. Marek pomaga zespołów hardware w praktykowaniu zwinnych metod, a rezultaty które obserwuje są bardzo obiecujące. Marek organizuje również otwarte warsztaty dla Product Ownerów w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, na których pojawiło się już ponad 500 osób.