Past Meetup

#79. Jacek Sokulski - "Christopher Alexander - wychodząc poza Agile"

This Meetup is past

56 people went

Location image of event venue

Details

Christopher Alexander jest architektem, którego poglądy - równie rewolucyjne co kontrowersyjne - od wielu lat stanowią inspiracją również w dziedzinach dalekich od architektury, takich jak antropologia, psychologia, inżynieria oprogramowania, czy teoria procesów. W społeczności IT Christopher Alexander znany jest przede wszystkim jako twórca idei wzorców, ale również ruch Agile, TDD, czy refaktoring mają korzenie w jego ideach. Spośród ludzi z poza branży IT Alexander miał prawdopodobnie największy wpływ na jej rozwój.

Postaram się przybliżyć poglądy Alexander'a, zwłaszcza te z jego opus magnum - The Nature of Order: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe (4 tomy 2000+ stron) - dzieła, które, jak uważają niektórzy, może całkowicie zmienić sposób, w jaki tworzy się oprogramowanie (chociaż nie brak też głosów, że z tworzeniem oprogramowania nie ma ono nic wspólnego). Poruszę tematy takie jak: pojęcie całości (wholeness) i centra, cechy podstawowe dobrych systemów, porządek mechaniczny i organiczny, proces podstawowy, transformacje zachowujące strukturę, morfogeneza systemów, procesy generatywne.

Potem możemy podyskutować czy/jak można te idee zastosować w praktyce.