#87. Marek Kirejczyk - Game changers

This is a past event

116 people went

Location image of event venue

Details

Po 7 latach mojej przygody z Agile, chciałbym - zupełnie subiektywnie - porozmawiać z wami o zaawansowanych zagadnieniach jakich miałem okazję dotknąć:, w tym o:

• o roli procesów Agile, w tym o:

- iteracjach i odwiecznym pytaniu Scrum czy Kanban?

- roli praktyk technicznych

- wdrażaniu, coachingu i shock therapy

- czy hyperproduktywność to mit?

- budowaniu dobrych zespołów

- Agile'owej ścieżce kariery dla członków zespołów

• o różnicach między zespołem produktowym i projektowym

- o metrykach, które działają i tych, które nie działają

- o mierzeniu progresu prac

- o budowaniu przewagi konkurencyjnej w globalnej gospodarce

• o tym jak budować wspólne cele dla wszytkich w organizacji

- o "Aligment'cie" i czemu jest on jednym z ważniejszych game changer'ów

• o tym jak skalować Agile

• o tym wszystkim czego spróbowałem, ale nie okazało się (dla mnie) game changerami