#167 - M.Sokalski & P.Cesarz "Budowanie backlogu w korporacji"

This is a past event

129 people went

Location image of event venue

Details

„Budowanie backlogu w korporacji - na przykładzie PZU”

Zarządzanie backlogiem dużej korporacji jest wyzwaniem w bardzo wielu wymiarach. Korporacja to środowisko, w którym wielu ludzi próbuje jednocześnie przeforsować wiele różnych celów przy pomocy zasobów, które na ogół są ograniczone. Złożoność to potencjalnie wymarzone warunki dla pojawienia się chaosu, konfliktu i kakofonii. Jak w tych okolicznościach uzyskać wspólne rozumienie sytuacji u wszystkich zaangażowanych stron? Jak zapewnić dostępność i jawność backlogu? Jak go porządkować? Jak rozstrzygać potencjalne sytuacje konfliktowe? Jak przygotować się na nieuchronne zmiany i uniknąć contract game?
Problemy, które często są banalne lub niezauważalne w małej skali, stają się w takich realiach poważne i wymagają szczególnych środków.

-------
Dla kogo?
(odnosimy się do person Agile Warsaw)
Wykład powinien zainteresować Yerzyka, Piotra i Janusza.
Otto i Antoni raczej nie będą zainteresowani tą treścią.

Jeśli chcesz lepiej poznać persony Agile Warsaw zajrzyj do naszego profilu na LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/agile-warsaw/

-------
Zapraszamy do rzucenia okiem na nasze nowe FAQ (https://faq.agilewarsaw.com)

-----
Gorące podziękowania dla Santander Bank Polska (https://www.linkedin.com/company/santander-bank-polska/) za goszczenie nas.