Past Meetups (6)

What we're about

Ankara Open Course Platform her pazartesi düzenli olarak toplanan ve hedefi düzenli olarak online ders alan kişileri bir araya getirmek, bu ders alma konusunda motivasyonu artırmak olan bir topluluktur. Bireysel çalışmaların, farklı sunumların ve tartışma ortamıyla pazartesi sendromunu da ortadan kaldırmayı amaçlar. Programımızın taslak halini aşağıda bulabilirsiniz.
Kontenjan: 10
Mekan: Liman Kitap Kahve
18.30-19.00: Tanışalım/Energizer
19.00-20.00: Bireysel Çalışma 1 (Herkes farklı platformlardan aldığı derslere çalışır)
20.00-20.20: Yeni Bir Şeyler Öğren (Ekipten bir kişi ilgilendiği konuyla ilgili sunum yapar.
20.20-21.00: Bireysel Çalışma 2
21.00-21.30: Tartışalım (Belirlenen bir konu üzerinde tartışma)
Online ders alıp motivasyona ihtiyaç duyan herkesi bekliyoruz!

Members (429)

Photos (6)