Next Meetup

Creatief met Geld / Creative with Money
[FOR ENGLISH, SEE BELOW] Hoe kun je doen wat jou ten diepste vervult en daarmee in je levensonderhoud voorzien? Hoe laat je je wensen in vervulling gaan als je geen geld hebt voor die vervulling? Dromen worden vaak weggejaagd door de gedachte dat je hart volgen duur is. Maar met de juiste houding is er altijd een weg. Deze avond is een speeltuin voor die houding. Een samenkomen waarin 'moeten' en ‘verdienen’ en ‘business modellen’ mogen transformeren tot ideeën die zin geven in plaats van vreten. Zodat jij je verlangens met hernieuwde energie, inspiratie en kriebels kunt vrijlaten. Je bent welkom als je: ✰ trouw wilt blijven aan iets dat vanuit je tenen komt, ✰ zicht wilt krijgen op mogelijkheden die je nu misschien niet ziet, ✰ niet wilt wachten op de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen om te gaan doen wat jou werkelijk beweegt, ✰ behoefte hebt aan inspiratie, herkenning en steun voor je creërende weg, ✰ benieuwd bent naar een speelse blik op geld en verdienen. Wat we precies gaan doen kan ik van tevoren niet zeggen. Wat we in ieder geval níet gaan doen, is antwoorden vinden op de plek waar we problemen zien. Dus neem je vragen, verlangens of nieuwsgierigheid mee, stel jezelf open voor een creativiteit die er misschien allang is, en laten we verwonderd van onszelf en elkaar leren. Deelnemen: ✰ Dit wordt een intieme bijeenkomst met maximaal 12 deelnemers. ✰ Aanmelden doe je via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-creatief-met-geld-51747664658 (niet via Facebook of Meetup.com). ✰ Ik hanteer een commitment-bijdrage van €10, vooraf te voldoen. Jouw gift, na afloop: €15, of meer of minder — wat voor jou het meest kloppend voelt. ✰ Als je de commitment-bijdrage niet kunt betalen, neem dan contact met me op via [masked] of[masked]. Waar een wens is, is een weg. Praktisch: ✰ Inloop 18:30, start 19:00, afronding 22:00 uur. ✰ Thee en water staan klaar; ander lekkers kun je aan de bar bestellen. — ENGLISH How can you sustain yourself in doing what deeply fulfills you? How can you realize your wishes when you have no money to realize anything? Dreams are often chased away by the thought that following your heart is expensive. But with the right attitude there is always a way. This evening is a playground for that attitude. A coming together that allows 'must' and 'earn' and 'business models' to transform into ideas that give meaning instead of anxiety. So that you can unleash your heart's work with renewed inspiration and purpose. You're welcome if you: ✰ want to stay true to what comes from deep within, ✰ want to see possibilities that you may not see now, ✰ don't want to wait for the introduction of an unconditional basic income to do what really moves you, ✰ need inspiration, recognition and support on your creative way, ✰ want to take a playful look at money and earning it. I can't exactly say in advance what we're going to do. But I can say what we're not going to do: find answers where we see problems. So bring your questions, desires or curiosity, open yourself to a creativity that's already here, and let's learn from ourselves and each other, in wonder. To join: ✰ This will be an intimate gathering with a maximum of 12 people. ✰ You can register via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-creatief-met-geld-51747664658 (not via Facebook or Meetup.com). ✰ Your commitment-contribution is € 10, to be paid in advance. Your gift, afterwards: €15, or more or less — give what feels most right and just. ✰ If you can't pay the commitment-contribution, please contact me at [masked] or[masked]. Where there is a wish, there is a way. ✰ Door open 18:30, start 19:00, finish 22:00. ✰ Tea and water are freely available; other goodness can be ordered at the bar.

Idéfix

Bloemgracht 99, 1016KH · Amsterdam

What we're about

[For English, see below]

Astronauts on Earth is een ruimte om te ontdekken wat ons hart heel goed weet maar wij soms vergeten of misleiden met 'ja maar' en 'moeten' en 'verdienen'. Omdat ik geloof dat durven aankijken wat ons weghoudt van Leven, durven toelaten wat ons beweegt, ons vanzelf in beweging brengt naar de plek die voor ons bedoeld is.

En dat de reis naar deze plek het grootste is dat we onszelf en de wereld kunnen geven.

In deze meetup-groep vind je bijeenkomsten, workshops en cursussen, en kun je in contact komen met mensen die je bij een bijeenkomst, workshop of cursus hebt ontmoet.

Welkom,

Mundo

__________________________
ENGLISH:

Astronauts on Earth is a space to discover what our heart knows but what we often forget or delude with 'yes but' and 'must make money'. Because I believe that daring to look, really look, at what keeps us from being Alive, daring to allow what truly drives us, automatically moves us towards the place that is meant for us.

And that journeying towards this place our biggest gift is, to ourselves and the world.

In this meetup group you can find events, workshops, and courses, and the possibility to contact people you've met during an event, workshop, or course.

Welcome,

Mundo

Members (88)

Photos (33)