• Creatief met Geld / Creative with Money
  [FOR ENGLISH, SEE BELOW] Hoe kun je doen wat jou ten diepste vervult en daarmee in je levensonderhoud voorzien? Hoe laat je je wensen in vervulling gaan als je geen geld hebt voor die vervulling? Dromen worden vaak weggejaagd door de gedachte dat je hart volgen duur is. Maar met de juiste houding is er altijd een weg. Deze avond is een speeltuin voor die houding. Een samenkomen waarin 'moeten' en ‘verdienen’ en ‘business modellen’ mogen transformeren tot ideeën die zin geven in plaats van vreten. Zodat jij je verlangens met hernieuwde energie, inspiratie en kriebels kunt vrijlaten. Je bent welkom als je: ✰ trouw wilt blijven aan iets dat vanuit je tenen komt, ✰ zicht wilt krijgen op mogelijkheden die je nu misschien niet ziet, ✰ niet wilt wachten op de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen om te gaan doen wat jou werkelijk beweegt, ✰ behoefte hebt aan inspiratie, herkenning en steun voor je creërende weg, ✰ benieuwd bent naar een speelse blik op geld en verdienen. Wat we precies gaan doen kan ik van tevoren niet zeggen. Wat we in ieder geval níet gaan doen, is antwoorden vinden op de plek waar we problemen zien. Dus neem je vragen, verlangens of nieuwsgierigheid mee, stel jezelf open voor een creativiteit die er misschien allang is, en laten we verwonderd van onszelf en elkaar leren. Deelnemen: ✰ Dit wordt een intieme bijeenkomst met maximaal 12 deelnemers. ✰ Aanmelden doe je via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-creatief-met-geld-51747664658 (niet via Facebook of Meetup.com). ✰ Ik hanteer een commitment-bijdrage van €10, vooraf te voldoen. Jouw gift, na afloop: €15, of meer of minder — wat voor jou het meest kloppend voelt. ✰ Als je de commitment-bijdrage niet kunt betalen, neem dan contact met me op via [masked] of[masked]. Waar een wens is, is een weg. Praktisch: ✰ Inloop 18:30, start 19:00, afronding 22:00 uur. ✰ Thee en water staan klaar; ander lekkers kun je aan de bar bestellen. — ENGLISH How can you sustain yourself in doing what deeply fulfills you? How can you realize your wishes when you have no money to realize anything? Dreams are often chased away by the thought that following your heart is expensive. But with the right attitude there is always a way. This evening is a playground for that attitude. A coming together that allows 'must' and 'earn' and 'business models' to transform into ideas that give meaning instead of anxiety. So that you can unleash your heart's work with renewed inspiration and purpose. You're welcome if you: ✰ want to stay true to what comes from deep within, ✰ want to see possibilities that you may not see now, ✰ don't want to wait for the introduction of an unconditional basic income to do what really moves you, ✰ need inspiration, recognition and support on your creative way, ✰ want to take a playful look at money and earning it. I can't exactly say in advance what we're going to do. But I can say what we're not going to do: find answers where we see problems. So bring your questions, desires or curiosity, open yourself to a creativity that's already here, and let's learn from ourselves and each other, in wonder. To join: ✰ This will be an intimate gathering with a maximum of 12 people. ✰ You can register via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-creatief-met-geld-51747664658 (not via Facebook or Meetup.com). ✰ Your commitment-contribution is € 10, to be paid in advance. Your gift, afterwards: €15, or more or less — give what feels most right and just. ✰ If you can't pay the commitment-contribution, please contact me at [masked] or[masked]. Where there is a wish, there is a way. ✰ Door open 18:30, start 19:00, finish 22:00. ✰ Tea and water are freely available; other goodness can be ordered at the bar.

  Idéfix

  Bloemgracht 99, 1016KH · Amsterdam

 • Bevrijd door Geld? — Inspiratiebijeenkomst in Antwerpen
  ‘Wat weerhoudt mij van een leven dat aanwakkert, vervult en klopt?’ Iedereen met deze vraag zal zo zijn antwoorden hebben; meestal beginnen ze met ‘ja maar’, gevolgd door iets met ‘geld’ en ‘moeten’ en ‘verdienen’. Wanneer we onze angsten en overtuigingen voor waar aannemen, werken ze enorm beperkend. Maar zodra we de mogelijkheid toelaten dat ze niet waar zijn, verliezen ze aan kracht en worden ze een deur naar een andere werkelijkheid. Durven kijken naar wat geld is, écht, maakt geld tot zo’n deur. Mijn naam is Mundo Resink. In 2016 leefde, werkte en reisde ik tien maanden zonder geld. Een experiment binnen een onderzoek dat mijn leven is geworden en dat mij steeds weer bij hetzelfde bevrijdende besef brengt: geld gaat nooit over geld. Op vrijdagavond 30 november ben ik te gast bij Ehipassiko in Antwerpen, waar wekelijks inspiratiebijeenkomsten worden georganiseerd. Na een inleiding door Paul van Hooydonck en een geleide meditatie, zal ik deze avond mijn ervaringen, inspiratie en inzichten delen, maar vooral samen onze beklemmingen, vragen en nieuwsgierigheden rond geld ontmoeten. Deze avond is voor jou als je: ✰ vragen hebt bij jouw verhouding tot geld; ✰ ronduit gestrest raakt van geld, en moeten verdienen; ✰ je verlangt naar een leven dat aanwakkert, vervult en klopt; ✰ je soms alleen voelt op je weg; ✰ gewoon nieuwsgierig bent. Dus of je nu zes of zesennegentig jaar oud bent, en ook als je alleen wilt komen luisteren: welkom. Praktische details en een routebeschrijving: http://www.antwerpen-meditatie.be/30_nov_2018_mundo_resink.html Voor meer informatie over mij en mijn werk, (geanimeerde) filmpjes en een boek in wording, kijk op http://AstronautsOnEarth.org.

  Ehipassiko

  De Sevillastraat 89 · Deurne

 • We, Worldwide, Having Dinner (for the world in our hearts)
  In a world dictated by ‘more for you means less for me’, we hide our true colours, believing it is the only way to get ahead or not get hurt. In such a world we act at the expense of others and of the earth, and sooner or later at the expense of ourselves. In a world guided by the intelligence of the heart, we are called to see ourselves and each other in our true essence, our deepest gifts. In this world we act from a source that knows no other, that recognizes that we are one, if only because it is this one Earth we inhabit, and it is this one Earth on which we travel together — so we might as well make it one we truly wish to live on. This world we wish to live in, the way I see it, becomes real the moment we welcome it. And with this dinner I want to both celebrate and strengthen this world. Tonight’s idea: create space for special connections, feed both souls and stomachs, and gather support for a project that has my heart: WeWorldwide. Tonight’s recipe: twelve people, tingling taste buds, hearts that can speak freely and an unexpected encounter with what truly moves us. ABOUT WeWorldwide: If we’re to believe the daily news, the world mainly occupies itself with going to hell. But look through the negative reports, and you may see something else. A growing global movement of people building a world shaped by the intelligence of the heart, a world in which we truly Live, together. The people and initiatives in this movement are not far away and between; they are numerous and very close. But many of them act on their own, not knowing about each other and therefore unable to strengthen each other. We see this as a shame and as a wonderful opportunity. With WeWorldwide we want to make visible — and strengthen — the good that is already happening worldwide. How we do this and who we are? I'll tell you more over dinner. About me: In 2016, I lived, traveled and worked for ten months without money. An experiment within a larger quest for freedom that would transform my life. It is my wish and work to fuel a movement in which people young and old, each in their own best way, shape the world in our hearts. You can find information on how I do this, plus inspiration, on http://AstronautsOnEarth.org. About this dinner: ✰ This will be an intimate dinner with 12 local, international, female and male hearts who hardly know each other yet. ✰ The space is given to us by Idéfix. For the ingredients I ask € 12, to be transferred in advance; at the end of the evening I will ask you for a gift from your heart, towards the development of WeWorldwide. ✰ You can join by invitation or by contacting me. So if you’re keen for this or a next dinner, I love hearing from you. Practical info: ✰ Entry 18:30, start 19:00, close 22:00. ✰ I want everyone to be able to join this table, so I’ll be cooking vegan and organic, and I can take a lot into account. Feel free to pass on your wishes.

  Idéfix

  Bloemgracht 99, 1016KH · Amsterdam

 • 2019 gaat niet over geld / 2019 is not about money
  [FOR ENGLISH, SEE BELOW] ‘Wat weerhoudt mij van een leven dat aanwakkert, vervult en klopt?’ Iedereen met deze vraag zal zo zijn antwoorden hebben; meestal beginnen ze met ‘ja maar’, gevolgd door iets met ‘geld’ en ‘moeten’ en ‘verdienen’. Oftewel: 'ik mag er niet zijn'. Ik ken deze moeder-der-beperkende-overtuigingen heel goed. Ze bezoekt me nog steeds. Maar ze voelt niet meer als waar. En ik dank mijn vrijheid nú mede aan bijeenkomsten waar hartsverlangens er wél mogen zijn. Dus kom je 2018 vieren en 2019 ont-moeten? Deze avond wordt geen college maar een ruimte. We gaan contact maken met een pure intentie voor het nieuwe jaar, voorbij de overtuigingen die ons zo vaak van onze wensen afhouden, en onszelf en elkaar in dit contact sterken. Door onze intentie te verbeelden, voelen, uiten en waarderen, of door er simpelweg mee te zijn. Als je: ✰ vragen hebt bij jouw verhouding tot geld; ✰ ronduit gestrest raakt van geld, en moeten verdienen; ✰ je verlangt naar een leven dat aanwakkert, vervult, klopt; ✰je soms alleen voelt op je weg; ✰benieuwd bent naar de ruimte voorbij ‘ja maar’; heet ik je van harte welkom, of je nou zes of zesennegentig bent en ook als je alleen wilt komen luisteren. Deelnemen: ✰ Dit wordt een intieme bijeenkomst met maximaal 20 deelnemers. ✰ Aanmelden doe je via https://2019-gaat-niet-over-geld.eventbrite.nl (niet via Facebook of Meetup.com). ✰ Ik hanteer een commitment-bijdrage van €10, vooraf te voldoen. Na afloop zal ik je vragen om te geven wat voor jou goed en kloppend voelt. Als je de commitment-bijdrage niet kunt betalen, neem dan contact met me op via [masked] of[masked]. Waar een wens is, is een weg. ✰ Voor Fixers geldt de vrije ledentoegang. Lees meer over het Fixer Membership op https://www.ide-fix.nl/fixer-membership. Praktisch: ✰ Inloop 18:30, start 19:00, afronding 22:00 uur. ✰ Thee en water staan klaar; ander lekkers kun je aan de bar bestellen. — ENGLISH 'What keeps me from a life that sparks, fulfills, feels alive?' Everyone with this question will have their answers; usually they start with 'yes but', followed by something with 'money' and 'must' and 'earn'. Or, in other words: 'I am not worthy'. I know these mother-of-limiting convictions very well. It still visits me. But it no longer feels true. And my freedom now is a gift that I received in part from gatherings where hearts are allowed to breathe and speak. So I happily invite you to come celebrate 2018 and to meet your 2019. This evening will not be a lecture but a space. Space to connect with a pure intention for the new year, beyond the convictions that often keep us from living our heart's desires, and space to strengthen ourselves and each other in this connection. By imagining, feeling, expressing and appreciating our intention, or by simply being with it. If you: ✰ have questions about your relationship to money; ✰ feel stressed about money, and about 'must' and 'earn'; ✰ you long for a life that sparks, fulfills, Lives; ✰ sometimes feel alone on your path; ✰ are curious about the space beyond 'yes but'; I welcome you, whether you're six or ninety-six years old, and also if you just want to come and listen. To join: ✰ This will be an intimate gathering with a maximum of 20 people. ✰ You can register via https://2019-gaat-niet-over-geld.eventbrite.nl (not via Facebook or Meetup.com). ✰ Your commitment-contribution is € 10, to be paid in advance. At the end of the evening I will ask you to give what feels right and just for you. If you can't pay the commitment-contribution, please contact me at [masked] or[masked]. Where there is a wish, there is a way. Practical info: ✰ Door opens 18:30, start 19:00, finish 22:00 ✰ Tea and water are freely available; other goodness can be ordered at the bar.

  Idéfix

  Bloemgracht 99, 1016KH · Amsterdam

 • Vrij met Geld / Free with Money
  [FOR ENGLISH, SEE BELOW] ‘Wat weerhoudt mij van een leven dat aanwakkert, vervult en klopt?’ Iedereen met deze vraag zal zo zijn antwoorden hebben; meestal beginnen ze met ‘ja maar’, gevolgd door iets met ‘geld’ en ‘moeten’ en ‘verdienen’. Wanneer we onze angsten en overtuigingen voor waar aannemen, werken ze enorm beperkend. Maar zodra we de mogelijkheid toelaten dat ze niet waar zijn, verliezen ze aan kracht en worden ze een deur naar een andere werkelijkheid. Deze avond is zo’n deur. Een intieme setting waarin we onze beklemmingen, vragen en nieuwsgierigheden rondom geld kunnen ontmoeten. Omdat volledig open luisteren, naar onszelf en naar elkaar, ruimte maakt voor inzichten en verlangens die soms al heel lang verstopt zitten. Het verwondert mij elke keer weer hoe deze ruimte inspireert, verbindt en sterkt. Als je: ✰ vragen hebt bij jouw verhouding tot geld; ✰ ronduit gestrest raakt van geld, en moeten verdienen; ✰ je verlangt naar een leven dat aanwakkert, vervult, klopt; ✰ je soms alleen voelt op je weg; ✰ benieuwd bent naar de ruimte voorbij ‘ja maar’; heet ik je van harte welkom, of je nou zes of zesennegentig bent en ook als je alleen wilt komen luisteren. Na een ongewone kennismaking zal ik kort delen over mijn inzichten sinds ik ben gaan kijken naar wat geld is, écht, om een avond te begeleiden waarin we niet discussiëren maar op ontdekking gaan. Deelnemen: ✰ Dit wordt een intieme bijeenkomst met maximaal 20 deelnemers. ✰ Aanmelden doe je via https://vrij-met-geld-jan2019.eventbrite.nl (niet via Facebook of Meetup.com). ✰ Ik hanteer een commitment-bijdrage van €10, vooraf te voldoen. Na afloop zal ik je vragen om te geven wat voor jou goed en kloppend voelt. Als je de commitment-bijdrage niet kunt betalen, neem dan contact met me op via [masked] of[masked]. Waar een wens is, is een weg. ✰ Inloop 18:30, start 19:00, afronding 22:00 ✰ Thee en water staan klaar; ander lekkers kun je aan de bar bestellen. — ENGLISH 'What keeps me from a life that sparks, fulfills, feels alive?' Everyone with this question will have their answers; usually they start with 'yes but', followed by something with 'money' and 'must' and 'earn'. When we hold our fears and beliefs as truth, they become huge restrictions. But as soon as we allow the possibility that they are not true, they lose their strength and become a door to another reality. This evening is such a door. An intimate setting to meet our anguishes, questions and curiosities about money. Because listening, fully and open, to ourselves and to each other, creates room for insights and longings that have sometimes been hidden for a long time. It amazes me every time how this space inspires, connects and strengthens. If you: ✰ have questions about your relationship to money; ✰ feel stressed about money, and about 'must' and 'earn'; ✰ you long for a life that sparks, fulfills, Lives; ✰ sometimes feel alone on your path; ✰ are curious about the space beyond 'yes but'; I welcome you, whether you're six or ninety-six years old, and also if you just want to come and listen. After an unusual acquaintance I will briefly share about my insights since I started looking at what money is, really, to facilitate an evening that is not about discussing but about discovering. To join: ✰ This will be an intimate gathering with a maximum of 20 people. ✰ You can register via https://vrij-met-geld-jan2019.eventbrite.nl (not via Facebook or Meetup.com). ✰ Your commitment-contribution is € 10, to be paid in advance. At the end of the evening I will ask you to give what feels right and just for you. If you can't pay the commitment-contribution, please contact me at [masked] or[masked]. Where there is a wish, there is a way. ✰ Door opens 18:30, start 19:00, round-off 22:00 ✰ Tea and water are freely available; other goodness can be ordered at the bar.

  Idéfix

  Bloemgracht 99, 1016KH · Amsterdam

 • Creatief met Geld / Creative with Money
  [FOR ENGLISH, SEE BELOW] Hoe kun je doen wat jou ten diepste vervult en daarmee in je levensonderhoud voorzien? Hoe laat je je wensen in vervulling gaan als je geen geld hebt voor die vervulling? Dromen worden vaak weggejaagd door de gedachte dat je hart volgen duur is. Maar met de juiste houding is er altijd een weg. Deze avond is een speeltuin voor die houding. Een samenkomen waarin 'moeten' en ‘verdienen’ en ‘business modellen’ mogen transformeren tot ideeën die zin geven in plaats van vreten. Zodat jij je verlangens met hernieuwde energie, inspiratie en kriebels kunt vrijlaten. Je bent welkom als je: ✰ trouw wilt blijven aan iets dat vanuit je tenen komt, ✰ zicht wilt krijgen op mogelijkheden die je nu misschien niet ziet, ✰ niet wilt wachten op de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen om te gaan doen wat jou werkelijk beweegt, ✰ behoefte hebt aan inspiratie, herkenning en steun voor je creërende weg, ✰ benieuwd bent naar een speelse blik op geld en verdienen. Wat we precies gaan doen kan ik van tevoren niet zeggen. Wat we in ieder geval níet gaan doen, is antwoorden vinden op de plek waar we problemen zien. Dus neem je vragen, verlangens of nieuwsgierigheid mee, stel jezelf open voor een creativiteit die er misschien allang is, en laten we verwonderd van onszelf en elkaar leren. Deelnemen: ✰ Dit wordt een intieme bijeenkomst met maximaal 12 deelnemers. ✰ Aanmelden doe je via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-creatief-met-geld-51747852219 (niet via Facebook of Meetup.com). ✰ Ik hanteer een commitment-bijdrage van €10, vooraf te voldoen. Jouw gift, na afloop: €15, of meer of minder — wat voor jou het meest kloppend voelt. ✰ Als je de commitment-bijdrage niet kunt betalen, neem dan contact met me op via [masked] of[masked]. Waar een wens is, is een weg. Praktisch: ✰ Inloop 18:30, start 19:00, afronding 22:00 uur. ✰ Thee en water staan klaar; ander lekkers kun je aan de bar bestellen. — ENGLISH How can you sustain yourself in doing what deeply fulfills you? How can you realize your wishes when you have no money to realize anything? Dreams are often chased away by the thought that following your heart is expensive. But with the right attitude there is always a way. This evening is a playground for that attitude. A coming together that allows 'must' and 'earn' and 'business models' to transform into ideas that give meaning instead of anxiety. So that you can unleash your heart's work with renewed inspiration and purpose. You're welcome if you: ✰ want to stay true to what comes from deep within, ✰ want to see possibilities that you may not see now, ✰ don't want to wait for the introduction of an unconditional basic income to do what really moves you, ✰ need inspiration, recognition and support on your creative way, ✰ want to take a playful look at money and earning it. I can't exactly say in advance what we're going to do. But I can say what we're not going to do: find answers where we see problems. So bring your questions, desires or curiosity, open yourself to a creativity that's already here, and let's learn from ourselves and each other, in wonder. To join: ✰ This will be an intimate gathering with a maximum of 12 people. ✰ You can register via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-creatief-met-geld-51747852219 (not via Facebook or Meetup.com). ✰ Your commitment-contribution is € 10, to be paid in advance. Your gift, afterwards: €15, or more or less — give what feels most right and just. ✰ If you can't pay the commitment-contribution, please contact me at [masked] or[masked]. Where there is a wish, there is a way. ✰ Door open 18:30, start 19:00, finish 22:00. ✰ Tea and water are freely available; other goodness can be ordered at the bar.

  Idéfix

  Bloemgracht 99, 1016KH · Amsterdam