Atlassian users Meetup Oulu

This is a past event

17 people went

Location image of event venue

Details

Seuraava Atlassian users Meet-up järjestetään Oulussa[masked] klo[masked]

Aikataulu:
08:15 – Aamiainen
09:00 – 09:15 Tilaisuuden avaus
09:15 – 9:45 ”ALM haltuun - Jira&Jira Service Desk&Confluence käyttöönoton onnistumistekijät” Seppo Jounio, Laatupäällikkö, Empower/Business Excellence
10:00 – 10:30 ”SAFen käyttöönotto kokemuksia Atlassianin työkaluilla” Panu Ravolainen, vanhempi konsultti, Contribyte
10:45 – 11:00 Yhteenveto
11:00 Vapaata keskustelua ja verkostoitumista
11.30 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja esityksistä:
1) "ALM haltuun - Jira&Jira Service Desk&Confluence käyttöönoton onnistumistekijät" Seppo Jounio, Empower/Business Excellence

Sepon esityksessä käydään läpi:
• Miten Jira&Jira Service Desk&Confluence työkalupaketin käyttöönotto vietiin onnistuneesti läpi Empowerin Digital Platforms yksikössä ja mitkä olivat onnistumisen avaintekijät.
• Minkälainen huomattava parannus ALM kokonaisuuden hallinnassa saavutettiin.

2) "SAFen käyttöönotto kokemuksia Atlassianin työkaluilla" Panu Ravolainen @Contribyte

Panun esityksessä käydään läpi esimerkkien kautta tyypillisiä ongelmia ja havaintoja liittyen SAFen käyttöönottoon organisaatiossa. Useimmat esimerkeistä liittyvät työskentelyyn Atlassianin työkalujen kanssa, osa on yleisiä havaintoja riippumatta työvälineistä.

This event will be held in Finnish.