Past Meetup

First Vietnamese Language Meetup Buổi Họp Mặt Trao Đổi Việt Ngữ Đầu Tiên

This Meetup is past

17 people went

Location image of event venue

Details

Join us at Le Blue at 7pm Wed June 6th for the first Vietnamese Language Meetup! Let’s sit in pairs or small groups with both English and Vietnamese speakers. We’ll chat about anything and everything while helping each other learn another language. Whether you are a beginner or an expert, remember ALL are welcome!

Thân mời các bạn đến buổi Hội Họp và Học Hỏi đầu tiên tại nhà hàng Le Bleu lúc 7 giờ tối Thứ Tư ngày 6 tháng 6! Chúng ta sẽ ngồi theo nhóm nhỏ hai người hoặc hơn, gồm cả người nói tiếng Việt lẫn người nói tiếng Anh. Chúng ta sẽ trò chuyện mà không hạn chế chủ đề đàm thoại hầu trợ giúp lẫn nhau việc học hỏi ngôn ngữ khác. Dù bạn là người vừa biết hay đã thông thạo, TẤT CẢ đều được hoan nghênh!