What we're about

Mange menn går gjennom livet som den ensomme ulven, og kjemper stadig kampene sine alene.

Real Men's Group har som mål å skape et rom for menn 20-60 år til å dele og lære av hverandre.

Målet er:
-For å få kontakt med bevisste menn på en intelligent og respektfull måte.
-For å fremme åpenhet mellom menn i samfunnet vårt og skape et emosjonelt støttenettverk og å vokse fra hverandres læring.
Dette er ikke en terapigruppe, åndelig samling eller foredrag. Det en invitasjon til å bidra til et kollektiv og vokse som person.

Det er et rom for å dele utfordringer og læring. Et sted å bygge videre på hverandres opplevelser og tørre å være sårbar.

Verdier: Engasjement (å være), ild, konfidensialitet, mot og sannhet.

English:

Many men walk through life as the lone wolf, constantly fighting their battles alone.
The Real Men's Group aims to create a space for men from 20-60years to share and learn from each other.
The objective is:
-To connect with conscious men in an intelligent and respectful manner.
-To promote openness between men in our community and to create an emotional support network and to grow from each others learnings.
This is not a therapy group, spiritual gathering, nor a lecture. Furthermore it's an invitation to contribute to a collective and grow as a person.
It is a space to share struggles and learning. A place to build on each others experiences and dare to be vulnerable.

Values: Commitment(to be), Fire, Confidentiality, Courage and Truth.

Upcoming events

No upcoming events