Past Meetups (2)

What we're about

Denne gruppen er opprettet for at vi som var i Avenirs Java-avdeling skal kunne holde kontakten med hverandre.

Members (29)

This content is available only to members

Discussions (0)

This content is available only to members