Next Meetup

Välbefinnande och empowerment: Öppet möte
Öppet möte med tränare i Balanced View: Lisa Blomqvist och Aminah Ådin. Mer information om Balanced View, kostnadsfria mp3, videor och böcker: http://www.balancedview.org (http://www.balancedview.org/) Balanced View erbjuder en enkel metod för att upptäcka vår fantastiska välgörande kraft, fullständig mental och känslomässig stabilitet och totalt välbefinnande. Metoden ger ett kraftfullt stärkande av förmågan att leva sin fulla potential i varje ögonblick. Öppna möten är en utmärkt introduktion till Balanced View-träningen och är ett bra tillfälle för frågor och svar. Kvalificerade tränare och Balanced View-deltagare delar det direkta resultatet av hur det är att leva med empowerment-systemet inom Balanced View – De fyra stöttepelarna. Varmt välkommen! Plats: Kulturfyren, Slupskjulsvägen 26 A, Skeppsholmen Avgift: Föreslaget bidrag[masked] kr Information/Anmälan: Ingen föranmälan behövs Epost: [masked] Hemsida: http://www.balancedview.org/se www.balancedview.org

Kulturfyren

Slupskjulsvägen 26A, 111 49 Stockholm · Skeppsholmen

What we're about

Välbefinnande och empowerment

Balanced View är en världsomspännande gräsrotsrörelse som erbjuder instruktioner och stöd för att upptäcka vår fantastiska välgörande kraft, fullständig mental och känslomässig stabilitet, total livstillfredsställelse och blomstrande samt fullständigt stärkande av förmågan att leva sin fulla potential i varje ögonblick.

Öppna möten är en utmärkt introduktion till Balanced View-träningen och är ett bra tillfälle för frågor och svar. Kvalificerade tränare och Balanced View-deltagare delar det direkta resultatet av hur det är att förlita sig på stödsystemet inom Balanced View – De fyra stöttepelarna.

Varmt välkommen!

Members (281)

Photos (12)