Past Meetup

Applikasjonsarkitek­tur, kartbiblioteker og promises

This Meetup is past

47 people went

Details

Vi følger opp februars meetup med foredrag om applikasjonsarkitektur og kart-biblioteker.

I tillegg starter vi en serie av korte presentasjoner rundt ECMAScript 6 (som Javascript er en implementasjon av). Målet med presentasjonene er å introdusere mange av de nye konseptene som kommer i ES6. Første tema er Promises.

Applikasjonsarkitektur (med Rino Andre Johnsen (https://twitter.com/rinojohnsen))

Moderne verktøy og plattformer bidrar til å forenkle oppgaven med å bygge applikasjoner, men de erstatter ikke behovet for å utforme applikasjoner nøye, basert på spesifikke scenarier og krav som kan være unike for hvert prosjekt. I denne lyntalen skal vi se på en arkitektonisk stil som kalles for «Utopian Pragmatism» som tar for seg denne problemstillingen.

I stedet for å se på scenarier og krav som begrensninger, presenterer «Utopian Pragmatism» en måte å inkludere og integrere forskjeller, ikke gjennom et kompromiss eller ved å velge side, men ved å knytte motstridende interesser i en gordisk knute.

Det blir teori og eksempler på hvordan denne stilen kan brukes i JavaScript med hjelp av verktøyet Cujo.js.

Kart biblioteker (med Emil Mork (https://twitter.com/3milm))

En introduksjon til kart biblioteker som finnes for Javascript, med fokus på OpenLayers og Leaflet. Vi ser litt på hvordan kart-biblioteker fungerer og sammenligner OpenLayers og Leaflet ved å lage en kartapplikasjon.

Promises (15 min, med Bjarne Mogstad (https://twitter.com/mogstad))

Promises har det siste året tatt JavaScript miljøet med storm. Nå har Promises blitt en del av ECMAScript 6. Vi tar en kort introduksjon til Promises og ser hvordan dette vil endre hvoran vi skriver asynkron JavaScript.

See all Meetups from BartJS