Past Meetup

"wat" explained, WebSockets og ES6 Destructuring

This Meetup is past

34 people went

Location image of event venue

Details

Det er klart for BartJS' 3. meetup. Denne skjer samme plass som forrige gang; Norges Kreative Høyskole i sentrum.

Vi har enda ikke spikret en lyntale om ECMAScript 6, så om du er interessert i å snakke om f.eks arrows, proxies, klasser, template strings eller lignende, er det bare til å ta kontakt så fikser vi det.

wat (https://www.destroyallsoftware.com/talks/wat) explained v/Péter Gombos (https://twitter.com/petergombos)

Wat er en lightning talk som prøver å belyse sider av JavaScript som er litt merkelige. ‘wat, explained.’ vil forklare hvorfor denne merkelige oppførselen er forventet, og hvorfor du ikke bare skal anta ting i JavaScript.

WebSockets og Real-Time Web v/Kim Joar Bekkelund (https://twitter.com/kimjoar)

Lenge har løsningen for å hente data fra en tjener vært å spørre etter den med bruk av AJAX. Nå i moderne tider, derimot, har vi WebSockets som kan tillate tjenere å pushe informasjon til klienter uten at de spør eksplisitt om det. I denne presentasjonen vil det bli teknologien back WebSockets bli gjennomgått og vi vil se hvordan arkitekturen burde omstilles for å bruke teknologien på best måte. Vi vil også etablere hvor klart WebSockets er til å ta i bruk i produksjon. Lovnader om live demo er gitt!

ECMAScript 6 lyntale: Destructuring v/Mikael Brevik (http://twitter.com/mikaelbrevik)

Vi går igjennom destructuring i ES6. Originalt et forslag tilbake fra ES4, men endelig er det her. Basert på et mønster kan vi hente ut verdier fra en vilkårlig plass i f.eks lister, matriser eller objekter. Vi går igjennom forskjellige eksempler på hvordan dette kan bli brukt.

Som alltid. Planlegging av Meetupen kan sees her: https://github.com/BartJS/meetups/issues/3