What we're about

Gamification Serbia Meetups ima za cilj da okupi pojedince i organizacije zainteresovane za učenje, razmenu znanja, ideja i iskustava iz oblasti primene koncepta Gamification uopšteno a posebno za kreiranja inovacija, unapređenje poslovanja i razvoja, motivacije angažovanja ljudskih potencijala.
Želimo da proširimo svest o tome šta je Gejmifikacija kao i o značaju i primenljivosti koncepta.
Svi zainteresovani su doborodošli !!!

Upcoming events

No upcoming events

Photos (1)