What we're about

Dette er en gruppe for alle som er interessert i og eller jobber med Data & Analytics i dets mange former farger og fasonger. Vi vil ha jevnlige samlinger med foredrag, workshops og diskusjoner og ønsker med dette å skape et miljø og spre kunnskap på tvers av bransjer på Vestlandet.

Det er også bare å gi lyd dersom du er har ideer til foredrag og eller er interessert i å co-organisere arrangementer.

Past events (12)

Designforslag - Beste praksis i dashboard design

Møterom til høyre for kantinen

Datafangst - Grunnmuren for gode BI-løsninger - dHub av Evry

Møterom til høyre for kantinen

Design Workshop – et springbrett for tettere samarbeid

Møterom til høyre for kantinen

Photos (42)