What we're about

Har du lyst til å bli en bedre programmerer? Da kan du øve sammen med andre likesinnede i Bergen Coding Dojo. Vi samles for å kjøre kode kataer og ha det sosialt.

Members (215)

Photos (19)

Find us also at