What we're about

This group is specifically designed for everybody interested in the Blockchain and the corresponding Cryptocurrencies. We will discuss basic steps on how to invest, how to keep everything safe that you own, risks and opportunities, scams and how to avoid them and much much more. The community is constantly growing and education about this topic is needed. For that reason, we wanted to create a common ground for professional investors and crypto-newbies alike. The Meetup is open to all people of all professions and skill level, interested to learn more or share their knowledge.

Join us on Facebook: https://www.facebook.com/bitcoinbreakfast

Vietnamese Version below:
------------------------------------------------

Nhóm này được lập ra cho những ai có mong muốn tìm hiểu về cách đầu tư vào tiền ảo và đạt được tự do tài chính. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các bước cơ bản như: Cách đầu tư như thế nào, làm sao để đầu tư an toàn, các mối nguy hiểm và cơ hội, các bẫy trong đầu tư và làm sao để tránh né chúng. Cộng đồng này sẽ luôn học hỏi và phát triển thông các chủ đề cần thiết nhất. Vì lí do đó, chúng tôi muốn tạo ra một nơi mà các nhà đầu tư tiền ảo cũng như những người mới chơi có thể tham gia và gặp gỡ. Các buổi meetup được mở cho tất cả mọi người với nhiều trình độ khác nhau, những ai muốn học hỏi và chia sẻ kiến thức lẫn nhau.

Past events (3)

BCoffee MeetUp - A Triple Expresso For You-

Needs a location

BCoffee Saigon- The Second Bite Together-

Bitcoin Cafe

Bitcoin Breakfast - The first taste together -

Photos (28)