What we're about

Dette er en gruppe for alle som vil inkludere det åndelige aspektet i sitt daglige liv. Det innebærer først å bli kjent med seg selv som Sjel. At man er en unik og udødelig skapning. Videre at det vi opplever daglig, henger sammen. Det er åndelig erfaringer. Livet får da en større mening og hver dag blir noe å se opp til. Alle kan delta og stiller med de forutsetningene de har. Det er gøy å utforske livet.

Past events (5)

Bli kjent med deg selv som Sjel

Anker Hotel

Bli kjent med deg selv som Sjel

Anker Hotel

Balanse i hverdagen

Anker Hotel

€1.00
Bli kjent med deg selv som Sjel

Oslo

Photos (10)